hrvatski | english


Funkcionalna hrana

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Definicija pojmova: nova hrana, funkcionalna hrana, nutraceutik, bioaktivna tvar, bio hrana, fitokemikalije. Bioaktivne komponente hrane i njihova uloga u očuvanju zdravlja. (fenolni spojevi, karotenoidi, prehrambena vlakna, probiotici, prebiotici, amino kiseline). Postupci izolacije, pročišćavanja i koncentriranja bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina. Metode kreiranja novih funkcionalnih proizvoda. Konzerviranje i pakiranje funkcionalne hrane.Uvođenje na tržište. Zakonska regulativa.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari  
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. T.Mattila-Sandholm, M. Saarela: Functional Dairy Products, CRC 2003
2. F. Shahidi, M. Naczk: Phenolics in Food and Nutraceuticals, CRC 2003
3. M.S. Meskin,W.R.Bidlack, D.S. Lewis, A.J. Davis, R.K.Randolph: Phytochemicals, CRC 2004
4. I.. Johnson, G. Williamson: Phytochemical Functional Foods, CRC 2003

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Znanstven članci vezani uz funkcionalnu hranu.