hrvatski | english


Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja:

Reologija. Reološka svojstva tekućih materijala (Newtonske i nenewtonske tekućine). Čimbenici koji utječu na reološka svojstva, viskoelastičnost. Reološka svojstva tijesta. Metode i uređaji za određivanje reoloških svojstava tekućih i polutekućih materijala. Transport fluida. Reološka svojstva suspenzija, granuliranih i praškastih materijala. Reološka svojstva krutih materijala - tekstura. Termofizička svojstva hrane. Fazni prijelazi kod niskih temperatura. Metode određivanja termofizičkih svojstava (DTA, DSC, matematički modeli). Aktivitet vode. Izoterme sorpcije. Višefazni sustavi i pojave na granici faza složenih sustava. Dielektrična svojstva hrane. Difuzija i prijenos mase.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog predmeta Fizikalna svojstva složenih sustava – hrane, student/ica preddiplomskog studija će znati izmjeriti i analizirati reološka svojstva krutih, polu tekućih i tekućih prehrambenih proizvoda. Također će znati odrediti i interpretirati promjene fizikalnih svojstava granuliranih i praškastih materijala i dielektričnih svojstva hrane kao i pojave na granici faza složenih sustava. Studenti će znati izmjeriti, analizirati te interpretirati fazne prijelaze kod niskih temperatura (termofizička svojstva hrane) kao i izoterme sorpcije kod dehidratiranih prehrambenih proizvoda.

Vježbe i seminari:

Određivanje reoloških svojstava tekućih i polutekućih materijala primjenom rotacionog i kapilarnog reometra. Određivanje reoloških parametara za nenewtonske materijale. Dimenzioniranje cijevovoda tijekom procesiranja tekuće i polutekuće hrane. Određivanje potrebne snage pumpe pri transportu polutekućih i tekućih materijala. Fizikalna svojstva granuliranih i praškastih materijala. Temperature faznih promjena primjenom diferencijalne termičke analize - DTA. Određivnje specifičnog toplinskog kapaciteta, latentne topline, toplinske vodljivosti i entalplije hrane. Određivanje izotermi sorpcije dehidratiranih proizvoda. Određivanje svojstva pjenjenja te stabilnosti pjene.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 15
T Terenske vježbe -

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave. Izrada 4 seminarska zadatka.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. V. Lelas: Fizikalna svojstva hrane (sveučilišni udžbenik u tisku)
2. M.J. Lewis:
Physical Properties of Foods and Food Processing Systems, Ellis Horwod, Chichester (1987)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. P. Fellows: Food Processing Technology, CRC Press, Boca Raton (2000)
2. D.R. Heldman: Food Process Engineering, AVI Publising Company, Westport (1977)