hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak

Anet Režek Jambrak

Lokacija: 1. kat, soba 75

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 287
Telefaks: + 385 1 4836 072
Email: arezek@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 26. prosinca, 1980.
e-mail: arezek@pbf.hr i anetrezek@gmail.com
Matični broj znanstvenika: 277772

2013 Izvanredni profesor

2011 Znanstveni savjetnik

2009 Docent

Ožujak 2009, Habilitirala, tema nastupnog izlaganja: Eksperimentalne metode u određivanju
temperatura faznih promjena

2008 Poslijediplomski studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Doktorski studij

Tema disertacije: Utjecaj ultrazvuka na fizikalna i funkcionalna svojstva proteina sirutke (obranjena: 27.11.2008)

Usavršavanja (trajno stečeno znanje):

2009 Znanstveno-stručno usavršavanje (pozvani predavač) na Sveučilištu u Avignonu, Francuska. Suradnja s prof. Farid Chemat (stručnjak u primjeni mikrovalova i ultrazvuka u procesiranju hrane). Područje istraživanje: Mikrovalne i ultrazvučne ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz biljnih izvora

2005 Dobitnica stipendije 'British Scholarship Trust-a' za znanstveno-stručno usavršavanje u Coventry-u, Velika Britanija. Suradnja s prof. Timothy Mason (svjetskim stručnjakom za primjenu ultrazvuka visoke i niske snage). Područje istraživanja: Primjena ultrazvuka visokog i niskog intenziteta u prehrambenoj industriji i procesiranju hrane.

Nagrade:

-Dobitnica nagrade "Vera Johanides", Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za mlade znanstvenike za 2010. godinu

·Dobitnica Državne nagrade za znanost za znanstvene novake za 2008. godinu

·Dobitnica godišnje nagrade Biotehničke zaklade za 2008. godinu

·Dobitnica godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za mlade znanstvenike i umjetnike za 2007. godinu

·Dobitnica potpore Biotehničke zaklade 2005. godine

Uređivački odbori:

1) Član uređivačkog odbora časopisa OMICS Publishing Group- Journal of Food Processing & Technology (ISSN: 2157-7110) (2011-

http://www.omicsonline.org/jfpthome.php

2) Član uređivačkog odbora časopisa International Journal of Science & Emerging Technologies (eISSN: 2048-8688) (2011-

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSET/about/editorialPolicies#custom-0

3)  Član uređivačkog odbora časopisa Food Science and Technology Letters (ISSN: 0976–982X (Print) & eISSN: 0976–9838 (Online) (2011-

http://www.bioinfo.in/contents.php?id=66&page=aim

4) Član uređivačkog odbora časopisa QScience Connect (ISSN: 2223-506X) (2011-

http://www.qscience.com/page/ji_connect

5) Član uređivačkog odbora časopisa Segment Journals, Applied Sciences (eISSN: 2220-2013) (2012-

http://e-segments.com/ejournal.php?id=2

Pomoćnik urednika:

1. American Journal of Food Technology (eISSN: 1557-458X; pISSN: 1557-4571) (2011-

http://scialert.net/eboard.php?issn=1557-4571

 2. Journal of Applied Sciences (eISSN: 1812-5662; pISSN: 1812-5654) (2011-

http://scialert.net/eboard.php?issn=1812-5654

 3. Trends in Applied Sciences Research (eISSN: 2151-7908 pISSN: 1819-3579) (2011-

http://scialert.net/eboard.php?issn=1819-3579

 4. Journal of Food Resource Science (pISSN: 2224-3550) (2011-

http://scialert.net/eboard.php?issn=2224-3550

Popis radova:

a1  (Current Contents baza podataka, SCI expanded): 27

a2 (CAB Abstract FSTA): 7

a3 radovi u zbornicima radova sa kongresa: 3

Poglavlja u knjizi:

1. A.Režek Jambrak: Food processing by pulsed electric field (PEF). In: Food preservation – novel techniques. Editor: Z.Herceg. Golden marketing- Tehnička knjiga. pp. 68-79, 2009.

2. A.Režek Jambrak: Food processing by ohmic heating. In: Food preservation – novel techniques. Editor: Z.Herceg. Golden marketing- Tehnička knjiga. pp. 79-84, 2009.

Stručni radovi: 3

Osobna stranica:

http://www.pbf.unizg.hr/~arezek/

Najvažniji linkovi:

SONICATOR http://www.sonicator.com/site/index.aspx

SONOCHEMISTRY CENTRE http://www.sonochemistry.info/

EUROPEAN SOCIETY OF SONOCHEMISTRY http://www.europeansocietysonochemistry.eu/

COVENTRY UNIVERSITY-SONOCHEMISTRY PUBLICATIONS http://wwwm.coventry.ac.uk/researchnet/Sonochemistry/publications/Pages/PapersArticles.aspx

MILESTONE (MICROWAVES SOLUTION FOR FOOD PROCESSING)http://www.milestonesci.com/index.php/product-menu/extraction/neos.html