hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvoLaboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo

Pročelnik

prof.dr.sc. Zoran Herceg

Telefon: + 385 1 4605 037
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: zherceg@pbf.hr

 

Lab. za procesno-prehramb. inženjerstvo

Laboratorij se razvio iz Zavoda za opću kemijsku i prehrambenu tehnologiju tadašnjeg Tehnološkog fakulteta, a prvobitno nosi naziv Laboratorij za opću tehnologiju živežnih namirnica. Prvi pročelnik Laboratorija bio je prof. dr.sc. Božidar Rogina, koji je držao nastavu iz kolegija «Opća tehnologija živežnih namirnica» u razdoblju od ak. godine 1956/57 do ak. godine 1964/65. Od ak. godine 1964/65 nastavu iz navedenog kolegija preuzima prof.dr.sc. Ivo Milostić koji istovremeno postaje i pročelnik Laboratorija. Tu funkciju obavljao je sve do svoje smrti 1978. godine. Iste godine Laboratorij mijenja ime u Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo, a pročelnik Laboratorija postaje prof.dr.sc. Tomislav Lovrić koji uvodinovi kolegij na dodiplomskoj nastavi pod nazivom «Osnovni procesi u prehrambenoj industriji».Nastavu ovog kolegija izvode prof.dr.sc. Tomislav Lovrić i viši predavač Zvonimir Gerić, dok vježbe preuzimaju, u ono vrijeme asistenti, dr.sc. Luka Goldoni i dr.sc. Vesna Hegedušić (danas Lelas).Navedeni nastavnici izvode i nastavu na tadašnjim VI. stupnjevima studija, te na poslijediplomskom studiju. Uvođenjem novog nastavnog plana, 1980. godine uvode se novi kolegiji pod nazivom «Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva», «Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambene tehnologije», te «Procesni praktikum». 1986. godine započinje i nastava novouvedenog kolegija «Procesi pripreme hrane» na VI. I VII. stupnju studija, čiji nositelj postaje prof.dr.sc. Vesna Hegedušić (Lelas). 1991. godine pročelnik Laboratorija zap rocesno-prehrambeno inženjerstvo postaje prof.dr.sc. Vesna Hegedušić (Lelas). Uvođenjem novog nastavnog plana i programa studija prema bolonjskoj deklaraciji ak. godine 2005/06, današnji nastavnici Laboratorija nositelji su višenovih kolegija preddiplomskih i diplomskih studija, te kolegija na novim doktorskim studijima. Od listopada 2013 godine prof. dr.sc. Zoran Herceg pročelnik je Laboratorija za procesno-prehrambeno inženjerstvo.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Anet Režek Jambrak dr.sc. izvanredni profesor
Suzana Rimac Brnčić dr.sc. izvanredni profesor
Marija Badanjak Sabolović dr.sc. asistent
Tomislava Vukušić mag. ing. asistent
Višnja Stulić mag. ing. stručni suradnik
Biserka Ščurić viši tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane 5
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Prehrambeno-procesno inženjerstvo I 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Procesi konzerviranja hrane 5
Procesi pripreme hrane 21704 8

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Prehrambeno-procesno inženjerstvo II 5

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Funkcionalna hrana 2
Hrana i turizam 2
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije 2
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Znanost o hrani 3