hrvatski | english


Pakiranje hrane

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53282

Opis predmeta

Definicije, klasifikacija i podjela ambalaže (osnovna, s aspekta: otpada, rukovanja, vrste materijala). Funkcije i značaj pakiranja. Materijali (drvo, staklo, metal, papir, plastika, složeni ambalažni materijali, biorazgradljiva i jestiva ambalaža). Proizvodnja materijala. Metode prerade (injekcijsko prešanje, puhanje, lijevanje, ekstruzija, kalendiranje, istezanje folija, duboko izvlačenje, spajanje; izrada dvodijelnih i trodijelnih limenki; izrada staklenki, plastenki). Strojevi za omatanje i pakiranje. Ambalažni oblici: omoti, vreće i vrećice, kutije, sanduci, bačve, kante, boce, limenke, staklenke, plastenke, tube, čaše. Čepovi i zatvarači. Sustavi pakiranja prema vrsti proizvoda. Metode pakiranja hrane: aseptičko pakiranje, vakuum pakiranje, pakiranje u kontroliranoj/modificiranoj atmosferi, aktivna i inteligentna ambalaža, ambalaža za mikrovalne pećnice (susceptori). Interakcija hrana-ambalaža (korozija, migracija, propusnost na plinove i vodenu paru). Rukovanje i transport. Vrste transporta. Skladišta. Zakonska regulativa (RH, EU) materijala koji dolaze u dodir s hranom. Ambalaža i okoliš (ambalažni otpad i reciklaža).

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar  
T Terenske vježbe  
 
Uvjeti za dobivanje potpisa:
Odslušana predavanja i odrađene laboratorijske vježbe. Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno/Usmeno

Ishodi učenja:

definirati ulogu i funkcije ambalaže za pakiranje hrane (A2),
poznavanje materijala i njihovih svojstava/zahtjeva za izradu ambalaže za pakiranje hrane (A2, B2, B7, C2), 
poznavanje metoda prerade ambalažnih materijala i izradu ambalaže iz različitih materijala za potrebe pakiranja hrane (A2, B2, C2),
poznavanje različitih strojeva za omatanje i pakiranje hrane: Oblikovanje vara; Termooblikovanje; Omatanje filmom; Pakiranje prianjajućim filmom; Pakiranje u mjehurastoj ambalaži; Termooblikovanje/punjenje/zatvaranje; Pakiranje u crijevo; Vrećica-u-kutiji (A2),
poznavanje različitih oblika pakiranja ovisno o upakiranom sadržaju (tekući, kruti, polukruti...) (A2, B2, C2),
definirati metode za pakiranje hrane i inovativne ambalažne materijale (A2, B2, B7, B12, C2, D2),
objasniti prednosti pojedinih metoda pakiranja na očuvanje kvalitete i sigurnosti upakirane hrane (A2, A3, B2, B12, C2, D1),
definirati i objasniti interakciju u sustavu hrana-ambalaža i proces migracije iz ambalažnih materijala (metalna, staklena, polimerna, aktivna, inteligentna) (B2, B12, C2),
definirati vanjske čimbenike koji utječu na trajnost proizvoda (A2, B2, B7).

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

.bvezna literatura

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.
2. GALIĆ K., CIKOVIĆ N., BERKOVIĆ K. "Analiza ambalažnog materijala", izdavač: Hinus, Zagreb, 2000.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Dong Sun Lee, Kit L. Yam, L. Piergiovanni, Food Packaging Science and Technology, 2008, CRC Press.
2. Wilson C. L., Intelligent and Active Packaging for Fruits and Vegetables, 2007, CRC Press.
3. Robertson G. L. Food Packaging Principles and Practice (2nd edition), 2006, CRC Press.