hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Laboratorij za pakiranje hraneLaboratorij za pakiranje hrane

Pročelnik

prof.dr.sc. Kata Galić

Telefon: + 385 1 4605 002
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: kgalic@pbf.hr

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Mia Kurek dr.sc. viši asistent
Mario Ščetar dr.sc. viši asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Sigurnost upakirane hrane 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i pakiranje hrane 2
Dostignuća u pakiranju hrane 2