hrvatski | english


Trendovi u preradi žitarica

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Kemijski sastav, fizikalna svojstva i prehrambena vrijednost žitarica. Principi proizvodnje i vrste proizvoda. Utjecaj sirovina i tehnološkog procesa na kvalitetu proizvoda. Utjecaj smrzavanja na kakvoću proizvoda. Proizvodnja tosta, dvopeka i ravnog kruha. Proizvodnja svježe punjene tjestenine. Proizvodnja «nove» hrane postupcima frakcioniranja zrna.

ISHODI UČENJA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 

- Primjenjivati nove procese u proizvodnji

 

- Objasniti mehanizme djelovanja pojedinih procesa na kvalitetu, sigurnost i prehrambenu vrijednost proizvoda iz žitarica.

 

- Kritički analizirati i vrednovati nove spoznaje i ideje o primjeni pojedinih procesa u proizvodnji proizvoda iz žitarica

 

- Razvijati nove proizvode

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 7,5
vježbe 7,5

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Literatura

1. F. Klarić (prevod.) Tehnologije proizvodnje pekarskih i slastičarskih proizvoda (2012) (Bulić I., ured.), Biblioteka Kruh za život, TIM ZIP doo Zagreb; Orginal: Schunemann, C., Treu, G. (2009) Technologie der Backwarenherstellung, Gildebuchverlag GmbH&Co.KG, Deutschland

2. L. Zheng, D-W Sun (2005) Innovations in Food Refrigeration. In: Emerging Technologies for Food Processing Elsevier Academic Press, London, 577-672

Internetske stranice s pomoćnim nastavnim materijalima:

 http://isiknowledge.com/WOS