hrvatski | english


Prehrambena vlakna

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

ISHODI UČENJA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 

- Primjenjivati nove spoznaje u području proizvodnje hrane povećane prehrambene vrijednosti

 

- Samostalno analizirati i objasniti mehanizme djelovanja pojedinih vlakana na hranu i organizam

 

- Kritički analizirati i vrednovati nove spoznaje i ideje iz područja obogaćivanja hrane prehrambenim vlaknima

 

- Savjetovati potrošače

 

- Razvijati nove proizvode i procese

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 25
seminari 10
vježbe 15
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura:

1. D. Kritchevsky, C. Bonfield, (1995): Dietary fiber In Health and Disease, Eagan Press, St.Paul, MN, USA

Internetske stranice s pomoćnim nastavnim materijalima:

1. Zakonski propisi o hrani vezani na prehrambena vlakna; http://www.nn.hr

2. http://isiknowledge.com/WOS