hrvatski | english


Nove tehnologije u pekarstvu

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

ISHODI UČENJA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 

- Kritički analizirati i selekcionirati ideje za nove proizvode

 

- Samostalno razviti koncept novog proizvoda i provesti njegovo testiranje

 

- Aktivno sudjelovati u razvoju marketinške strategije, testiranju tržišta i komercijalizaciji proizvoda

 

- Samostalno izraditi poslovni plan

 

- Razvijati nove proizvode

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 25
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X