hrvatski | english


Ekološka proizvodnja i prerada hrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Europska i hrvatska zakonska regulativa u proizvodnji i preradi, te stavljanja na tržište ekološki proizvedene hrane. Prehrambena vrijednost ekološki proizvedene hrane. Principi proizvodnje(izbor sorte / pasmine , kontrola bolesti i štetnika, uvjeti uzgoja) skladištenja, načini prerade, pakiranja i prezentiranja. Ekološka proizvodnja žitarica, voća i povrća. Ekološka proizvodnja pekarskih, brašneno-konditorskih proizvoda, voćnih sokova i vina. Ekološka proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda.

ISHODI UČENJA

- Samostalno voditi, upravljati ili nadzirati procese ekološke proizvodnje i prerade hrane

 

- Samostalno analazirati i objasniti ključne veličine za sigurnost i kvalitetu hrane u proizvodnom lancu, te predložiti mjere za poboljšanje istih

 

- Kritički analizirati, vrednovati i primjenjivati nove spoznaje i ideje u području proizvodnje i prerade ekološke hrane

 

- Razvijati nove proizvode i procese

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari  
vježbe 5

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Literatura

1. Kristiansen, P., Taji, A., Reganold, J. (2006): Organic Agriculture, A Global Perspective, CSIRO Publishing, Australia, CABI Publishing, Wallingford, UK

2. S.Wright, D. McCrea (2000): Handbook of Organic Food Processing and Production, Second Edition (S.Wright, D. McCrea, Eds), CRC Press, New York

Internetske stranice s pomoćnim nastavnim materijalima:

1. Zakoni i pravilnici iz područja ekološke proizvodnje hrane u RH i EU

http://www.nn.hr

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_en

Policy networks of organic farming in Europe

http://isiknowledge.com/WOS