hrvatski | english


Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija)

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Onečistila u okolišu (prirodnog podrijetla i sintetička). Biogeokemijski ciklusi. Mikroorganizmi, njihova prisutnost u okolišu i uloga u razgradnji sastojaka koji čine onečišćenje. Mikrobne interakcije u zajedničkom djelovanju mikroorganizama. Onečišćenje podzemnih voda, prirodnih vodotoka, mora, zemlje, atmosfere. Biološka obradba onečišćene zemlje, mora, podzemnih voda, atmosfere. Uvjetno nerazgradljivi spojevi u okolišu i njihova mikrobna razgradnja. Bioremedijacija. Mikroorganizmi mulja koji se odlaže u okoliš.

 

Ishodi učenja:

 

Nakon odslušanog i položenog modula studenti će:

 

  • naučiti o učinku čovjeka i industrije na okoliš
  • znati procese koji se primjenjuju u postupku bioremedjijacije
  • moći samostalno usvajati i diskutirati nove spoznaje u području biološkog obnavljanja okoliša
  • sudjelovati u radu tima koji se bavi područjem mikrobne ekologije
  • poznavati, tumaćiti i interpretirati zakone o zaštiti okoliša
  • ekološki edukativno djelovati u životnom i radnom okruženju

 

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 26
seminari  
vježbe 5

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1.

King, B.R., Long, G.M., Sheldon, J.K. (1997) Practical Environmental Bioremediatin: The Field Guide, Second Edition. CRC Press.

ISBN: 1566702089

2.

Crawford, R.L., Crawford, D.L., Lynch, J. (1996) Bioremediation: Principles and Applications (Biotechnology Research). Cambridge University Press.

ISBN: 0521470412

3.

Alexander, M. (1999) Biodegradation and Bioremediation. Academic Press.

ISBN: 0120498618

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Glancer-Šoljan, M., Landeka Dragiečević, T., Šoljan, V., Ban, S. (2002) Biotehnologija u zaštiti okoliša, Interna skripta, Kugler Zagreb.