hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Laboratorij za biološku obradu otpadnih vodaLaboratorij za biološku obradu otpadnih voda

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Tibela Landeka Dragičević

Telefon: + 385 1 4605 285
Telefon: + 385 1 4605 033
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: tdragic@pbf.hr

 

Laboratorij za biolosku obradu otpadnih voda

Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda djeluje u Zavodu za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 1984. godine kao Laboratorij za testiranje otpadnih voda.

Do tada istraživanje otpadnih voda provodilo se u sklopu Laboratorija za tehnologiju vrenja.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. izvanredni profesor
Dijana Grgas dipl.ing. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološko obnavljanje okoliša B23 2
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Nove metode u biološkoj obradbi otpadnih voda B22 2
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3