hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvoZavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Predstojnik

izv.prof.dr.sc. Helga Medić

Telefon: + 385 1 4605 126
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: hmedic@pbf.hr
Telefon:

Ured

Ljerka Babić

Telefon: + 385 1 4605 070
Telefaks: + 385 1 4836 072

Lokacija

3. kat

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva
Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda
Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda
Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda
Laboratorij za tehnologiju vode
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
Kabinet za tehnološko projektiranje
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca
Laboratorij za pakiranje hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mara Banović dr.sc. redoviti profesor
Rajka Božanić dr.sc. redoviti profesor
Duška Ćurić dr.sc. redoviti profesor
Verica Dragović-Uzelac dr.sc. redoviti profesor
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Draženka Komes dr.sc. redoviti profesor
Branka Levaj dr.sc. redoviti profesor
Marin Matošić dr.sc. redoviti profesor
Karin Kovačević Ganić dr.sc. izvanredni profesor
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. izvanredni profesor
Helga Medić dr.sc. izvanredni profesor
Jasna Mrvčić dr.sc. izvanredni profesor
Anet Režek Jambrak dr.sc. izvanredni profesor
Suzana Rimac Brnčić dr.sc. izvanredni profesor
Dubravka Škevin dr.sc. izvanredni profesor
Sandra Balbino dr.sc. docent
Leo Gracin dr.sc. docent
Dubravka Novotni dr.sc. docent
Damir Stanzer dr.sc. docent
Sanja Vidaček dr.sc. docent
Sandra Pedisić dr.sc. znanstveni suradnik
Irena Barukčić dr.sc. viši asistent
Ana Belščak-Cvitanović dr.sc. viši asistent
Danijela Bursać Kovačević dr.sc. viši asistent
Josip Ćurko dr.sc. viši asistent
Natka Ćurko dr.sc. viši asistent
Nikolina Čukelj dr.sc. viši asistent
Klara Kraljić dr.sc. viši asistent
Mia Kurek dr.sc. viši asistent
Katarina Lisak Jakopović dr.sc. viši asistent
Nives Marušić Radovčić dr.sc. viši asistent
Dragutin Pukec dr.sc. viši asistent
Mario Ščetar dr.sc. viši asistent
Marija Badanjak Sabolović dr.sc. asistent
Arijana Bušić mag. ing. asistent
Marina Tomašević mag. ing. asistent
Tomislava Vukušić mag. ing. asistent
Ivona Elez Garofulić dipl.ing. asistent
Dijana Grgas dipl.ing. asistent
Tibor Janči dipl.ing. asistent
Helena Korajlija Jakopović dipl.ing. asistent
Stela Križanović dipl.ing. asistent
Marko Obranović dipl.ing. asistent
Maja Repajić dipl.ing. asistent
Aleksandra Vojvodić dipl.ing. asistent
Bojana Voučko dipl.ing. asistent
Zoran Zorić dr.sc. stručni suradnik
Saša Ajredini mag. ing. stručni suradnik
Vanja Plazibat mag. ing. stručni suradnik
Višnja Stulić mag. ing. stručni suradnik
Željko Uzelac dipl.ing. stručni suradnik
Ivna Vrana Špoljarić dipl.ing. stručni suradnik
Biserka Ščurić viši tehnički suradnik
Vlado Crnek mag. ing. viši tehnički suradnik
Sanja Lončarić mag. ing. viši tehnički suradnik
Ana-Matija Mijatović ing. viši tehnički suradnik
Snježana Šimunić tehnički suradnik
Zdenka Pelaić dipl.ing. tehnički suradnik
Lidija Drobac ing. tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 39800 3
Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane 5
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 10
Kemija i tehnologija žitarica 39790, 53289 10
Minimalno procesiranje voća i povrća 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Osnove prehrambenih tehnologija 32429 (N), 39767 (PT) 5
Osvježavajuća bezalkoholna pića 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo I 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Procesi konzerviranja hrane 5
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 39856 3
Procesi pripreme hrane 21704 8
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 3
Sirovine prehrambene industrije 24199 i 64882 4
Sladila 39857, 53700 3
Tehnologija alkohola i kvasca 4
Tehnologija vode (Biotehnologija) 32422 4
Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija) 64885 4
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3
Uvod u prehrambene tehnologije 2
Začinsko i aromatsko bilje 3
Zakonski propisi o kontroli i kvaliteti hrane 32440 3
Znanost i tehnologija peradi i jaja 39799 3

Predmeti (dodiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnološki procesi u prehrambenoj industriji 23002 -
Osnove tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 21806 -
Primjena prehrambenog i pekarskog kvasca u prehrambenoj industriji 23006 -
Sirovine u biotehnološkoj proizvodnji 31401 -

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 4
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 53300 3
Higijena i sanitacija 53284 3
Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 53641 6
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 10
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša 53729 3
Mineralne, izvorske i stolne vode 53668 3
Modificirane masti i ulja 53295 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 8
Prehrambene tehnologije 53682 8
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 8
Prehrambeni aditivi 53727 / 53731 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo II 5
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Principi biotehnološke proizvodnje hrane 5
Principi ekološke proizvodnje hrane 53690 3
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 53735, 53744 3
Senzorika i analitika vina 53748; 53294 3
Sladila 39857, 53700 3
Sustavi osiguranja kvalitete 53283 3
Tehnologija alkohola i kvasca 4
Tehnološko projektiranje 21801 5
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ekološka proizvodnja i prerada hrane 2
Kemija odabranih sastojaka hrane 2
Prehrambeni aditivi 2
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Razvoj procesa u proizvodnji alkohola i biomase mikroorganizama 2
Sigurnost upakirane hrane 3
Trendovi u preradi žitarica 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i pakiranje hrane 2
Biološko obnavljanje okoliša B23 2
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Čuvanje i rukovanje hranom 2
Dostignuća u pakiranju hrane 2
Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda 2
Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata 2
Dostignuća u tehnologiji vina 2
Ekološka proizvodnja i prerada hrane 2
Funkcionalna hrana 2
Funkcionalni fermentirani mliječni napici 2
Higijena i sanitacija (doktorski studij PT) 2
Higijena i sanitacija (doktorski studij N) -
Hrana i turizam 2
Kemija odabranih sastojaka hrane 2
Membranski procesi u obradi voda 2
Nove metode u biološkoj obradbi otpadnih voda B22 2
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3
Nove spoznaje o mlijeku i tehnologiji nekih mliječnih proizvoda 2
Novi proizvodi od voća i povrća 2
Prehrambena vlakna 2
Prehrambena vlakna 2
Prehrambeni aditivi 2
Prehrambeni aditivi 2
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Razvoj i primjena funkcionalnih starter-kultura u pekarstvu 2
Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije 2
Razvoj procesa u proizvodnji alkohola i biomase mikroorganizama 2
Specifičnosti u tehnologiji mesa 2
Specifičnosti u tehnologiji ribe 2
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Trendovi u kemiji i tehnologiji lipida 2
Trendovi u preradi žitarica 2
Znanost o hrani 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Agro-food production systems 5
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3
Nove tehnologije u konditorskoj industriji 5
Nove tehnologije u pekarstvu 5
Razvoj konditorskih proizvoda 5
Razvoj pekarskih proizvoda 5
Zakonski propisi o hrani 1