hrvatski | english


Zavod za opće programe

Predstojnik

Andrea Šupih-Kvaternik, v.pred.

Telefon: + 385 1 4605 161
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: akva@pbf.hr

Ured

Dragica Mihajlović

Telefon: + 385 1 4826 250