hrvatski | english


dr.sc. Vesna Žižić

Vanjski suradnik

Lokacija: Biokemijski laboratorij, Klinika za dječje bolest Zagreb, Klaićeva 16

Predmeti

Suradnik

Životopis

Dr.sc. Vesna Žižić, specijalist medicinske biokemije, rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultete Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinska biokemija. Doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Bila je suradnica na tri znanstvena projekta financirana od MZOŠ-a. Koautorica je oko 50 radova od kojih je 6 objavljeno u međunarodnim časopisima indeksiranih u SCI, WEB of Science. Koautorica je udžbenika i skripta pod naslovom Laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti (2005). Recenzentica je znanstvenik i stručnih radova. Izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača 2002. godine na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Suradnica je u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultete Sveučilišta u Zgrebu i u diplomskoj i doktorskoj nastavi na studiju Nutricionizam, PBF-a.

Prva je u Hrvatskoj uvela serološke metode važne za dijagnosticiranje i praćenje celijakije, što ujedno opisuje njezino uže područje stručnog i znanstvenog rada.

Od 1994. godine radi na Klinici za dječje bolesti Zagreb na mjestu voditeljice biokemijskog i hematološkog laboratorija.