hrvatski | english


dr.sc. Selma Cvijetić Avdagić

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Predmeti

Nositelj

Životopis

  Školovanje
ustanova tema godina
diplomirao - la Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu   1987
magistrirao - la Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Degenerativne promjene zglobova šake u starijoj populaciji grada Zagreba 1993
doktorirao - la Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Generalizirana osteoartroza u starijoj populaciji grada Zagreba 1998


Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Znanstveni savjetnik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 1990-sada
Odjelni liječnik Medicinski centar Zabok 1989-1990
Liječnik na stažu KB Sestre Milosrdnice 1988-1989
Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi
ustanova mjesto godina
Ohio State University Columbus, Ohio 2000
Bristol Royal Infirmary Bristol, Engleska 1995

ZNANSTVENI RADOVI:

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 29

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 21

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 3

Poglavlja u knjizi: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: brojna

Priznanja i nagrade

2005.- nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za znanstveni rad