hrvatski | english


Pretilost i pothranjenost

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
23004

Opis predmeta

Predavanja su podijeljena u dvije cjeline. Jedan dio obrađuje pretilost od epidemiologije i etiologije do sastava tijela, tehnika za mjerenje masnog tkiva, sekundarnih uzroka pretilosti, te komplikacija i reguliranja pretilosti (upotreba lijekova i dodataka prehrani, održavanje smanjene tjelesne mase, prevencija). U drugom dijelu obrađuje se pothranjenost, od uzroka pothranjenosti do dijagnostičkih kriterija, te poremećaja u jedenju (etiologija, patofiziologija, prehrambeni status, psihološka pomoć, prehrana). Ukazuje se također na značaj edukacije u prevenciji pretilosti i pothranjenosti. Vježbe će omogućiti studentima da sagledaju problem prehrane u Hrvatskoj, a tijekom seminara će na osnovi znanstvene literature kritički obrađivati informacije vezane uz proizvode za mršavljene i dodatke prehrani.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula studenti će moći:

  1. Objasniti epidemiologiju i etiologiju pretilosti i pothranjenosti
  2. Elaborirati prednosti i nedostatke metoda određivanja sastava tijela
  3. Preporučiti poželjan način popravljanja nutritivnog statusa gojaznog odnosno pothranjenog pacijenta
  4. Preporučiti načine kontrole tjelesne mase među gojaznom djecom
  5. Opisati nova dostignuća u razumijevanju i rješavanju problema gojaznosti
  6. Kritički ocijeniti popularne redukcijske dijete

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
A Auditorne vježbe 20
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 14
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, seminari i završene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. D. Košuta (1998) Pretilost i liječenje. Art Studio Azanović, Zagreb.
3. V. Vidović (1998) Anoreksija i bulimija. 4P d.o.o., Zagreb.
4. Z. Jurčić (2004) Razvojna dimenzija anoreksije nervoze . Medix 10: 40-45.
5. American Dietetic Association, www.eatright.org

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. P. Insel, R.E. Turner, D. Ross (2002) Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. London.
2. L. K. Mahnan, S. Escott-Stump (2004) Kraus's Food, Nutrition and Diet Therapy. 11th ed. Elsevier, New York, NY.
3. World Health Organization, www.who.int
4. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk