hrvatski | english


Prehrana sportaša i vojaka

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
23005

Opis predmeta

Cilj modula je upoznavanje sa specifičnostima prehrane populacija s iznadprosječnom razinom tjelesne aktivnosti: rekreativci, sportaši i vojnici. Naglasak je stavljen na metodske jedinice o metabolizmu energije, proteinima odnosno ugljikohidratima kao kritičnim nutrijentima sportova jakosti i snage odnosno izdržljivosti, adekvatnom stupnju hidracije i kofeinu kao ergogenom sredstvu. Dodatne teme uključuju trijas sportašica, suplementaciju proteinima kod vojnika i referentni prehrambeni unos za vojnike. Putem seminara i vježbi studenti će se upoznati s metodama određivanja sastava tijela i karakteristikama brojnih ergogenih sredstava, te ovladati procjenom energetske potrošnje specifičnih aktivnosti i izradom individualiziranog jelovnika.

Ishodi učenja:

Nakon uspješnog svladanog modula, student će moći:

  • Argumentirati prednosti i važnost cjelovite hrane u prehrani sportaša
  • Opisati metabolizam energije ovisno o trajanju i intenzitetu tjelesne aktivnosti
  • Procijeniti i planirati prehranu sportaša i vojnika u skladu sa specifičnostima tjelesne aktivnosti
  • Preporučiti optimalan plan hidracije tjelesno aktivnih pojedinaca
  • Kritički procijeniti opravdanost korištenja pojedinog ergogenog sredstva
  • Ukazati na važnost metaboličkih adaptacija na tjelesnu aktivnost za rekreativca kojem je cilj smanjenje rizika od kroničnih bolesti odnosno za profesionalca kojem je cilj poboljšana izvedba

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
S Seminari 14
V Vježbe 20

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, seminari i završene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Burke L, Deakin V (2010) Clinical Sports Nutrition, 4. izd., McGraw-Hill.
2. Dunford M (2006) Sports Nutrition: A Practice Manual for Professionals, 4. izd., American Dietetic Association.
3. American Dietetic Association, Dietitians of Canada and American College of Sports Medicine - Joint Position Statement (2009) Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc 41: 709-731.
4. Šatalić Z (2015) Sports Nutrition. In: Encyclopedia of Food and Health. Caballero B, Finglas P, Toldrá F (eds.), Elsevier.