hrvatski | english


dr.sc. Martina Piasek, znan. savj. u tr. zv.

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Predmeti

Nositelj

Životopis

Martina Piasek

Rođena u Zagrebu, gdje je pohađala gimnaziju (V. gimnazija) i potom u Varaždinu (I. gimnazija) gdje je 1974. maturirala. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala 1980. na Medicinskom fakultetu, magistrirala 1986. (Biologija-smjer biomedicina) i doktorirala 1990. (Medicinske znanosti- medicina).

U Medicinskom centru Varaždin 1980.-1982. obavila pripravnički staž, položila stručni ispit i vodila ambulantu za zdravstvenu zaštitu radnika u građevinarstvu. Od rujna 1982. zaposlena je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) u Zagrebu, u današnjoj Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam.

Znanstveno se usavršavala u SAD tijekom dvogodišnjeg postdoktorskog boravka u US Environmental Protection Agency, Health Effects Research Laboratory, Developmental Toxicology Division, Reproductive Toxicology Branch, Research Triangle Park, North Carolina, u razdoblju 1991.-1994. Od 1995. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Zagrebu (PMF-Biologija; Medicinski fakultet; PBF). Mentor znanstvenih novaka i vanjskih kvalifikacijskih radova.

Znanstveni interesi: procjene unosa i izloženosti, toksikokinetike, zdravstvenih učinaka i međudjelovanja otrovnih i esencijalnih metala i metaloida (olovo, kadmij, živa, željezo, cink, bakar, kalcij, selenij); reprodukcijski i perinatalni učinci; vulnerabilne skupine stanovništva (žene fertilne dobi, najmlađa dob). Autor u >70 znanstvenih radova (>35 indeksirana u CC/SCI) i >20 stručnih radova (WoS 1991-2010 h-indeks=10;). Istraživač na znanstvenim projektima (4 međunarodna i 4 domaća), voditeljica projekata MZOŠ od 2006. Djelatna na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao recenzent radova i evaluator znanstvenih projekata, član uredništava znanstvenih časopisa, član stručnih udruga te raznih povjerenstava i kongresnih odbora. Od pridruživanja Hrvatske (2006.) Okvirnim programima za znanstvena istraživanja u EU, obnaša dužnost eksperta u delegaciji HR u Programskim odborima za istraživanja hrane i srodnih područja (FP6, tema 5 i FP7, tema 2).