hrvatski | english


Laboratorij za znanost o prehrani

Pročelnik

prof.dr.sc. Irena Colić Barić

Telefon: + 385 1 4605 093
Email: icolic@pbf.hr

Laboratorij je osnovan 1956. u sastavu Zavoda za poznavanje i analitiku živežnih namirnica, a od 1964. bio je samostalni Kabinet za kemiju namirnica i prehranu na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta.

Do 1962. bio je smješten u prostorijama Zavoda za analitiku živežnih namirnica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Domagojeva 2 i djelovao pod rukovodstvom dr. Božidara Vajića do 1958.

Nakon preseljnja u današnju zgradu, Pierottijeva 6, Laboratorij koristi zajednički prostor s Laboratorijem za analitiku namirnica za znanstveno-istraživački rad, izradu diplomskih radova i izvođenje vježbi. Zbog velikog broja studenata do 1974. vježbe iz «Mikroskopije namirnica» izvode se u Zavodu za biologiju, Kršnjavoga 25.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Colić Barić dr.sc. redoviti profesor
Ivana Rumbak dr.sc. docent
Zvonimir Šatalić dr.sc. docent
Irena Keser dr.sc. viši asistent
Ivana Rumora Samarin mag. asistent

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Dane Bićanić dr.sc. redoviti profesor
Jasminka Ilich-Ernst dr.sc. redoviti profesor
Zdravko Petanjek dr.sc. redoviti profesor
Pavao Rudan dr.sc. redoviti profesor
Selma Cvijetić Avdagić dr.sc. znanstveni savjetnik
Jasna Jurasović, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Martina Piasek, znan. savj. u tr. zv. dr.sc. znanstveni savjetnik
Alica Pizent, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Mauro Serafini dr.sc. znanstveni savjetnik
Vesna Benković dr.sc. izvanredni profesor
Ivančica Delaš dr.sc. izvanredni profesor
Domagoj Đikić dr.sc. izvanredni profesor
Sanja Kolaček dr.sc. izvanredni profesor
Željko Krznarić dr.sc. izvanredni profesor
Duje Lisičić dr.sc. docent
Dario Rahelić dr.sc. docent
Darija Vranešić Bender dr.sc. docent
Zijad Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Iva Hojsak dr.sc. znanstveni suradnik
M Mihanović dr.sc. znanstveni suradnik
Marjeta Mišigoj - Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Sanja Renko dr.sc. znanstveni suradnik
Tatjana Škarić-Jurić dr.sc. znanstveni suradnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni suradnik
Oleg Jadrešin mr.sc. znanstveni suradnik
Saša Missoni dr.sc. stručni suradnik
Snježana Gaćina vanjski suradnik *
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Anica Horvat Knežević dr.sc. vanjski suradnik *
Jasmina Ranilović dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Sokolić dr.sc. vanjski suradnik *
Vesna Žižić dr.sc. vanjski suradnik *
Neda Kovačevič mr.sc. vanjski suradnik *
Irena Martinis mr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Enteralna i parenteralna prehrana 3
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 3
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 2
Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 32169 8
Osnove dijabetološke dijetoterapije 6
Osnove dijetoterapije 6
Osnove fiziologije čovjeka 5
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojaka 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 23004 4
Uvod u profesiju nutricionista 3
Znanost o prehrani I 21502 5
Znanost o prehrani II 21605 6

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dijetoterapija 7
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 5
Hrana, prehrana i zdravlje 5
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 2
Metode za procjenu kakvoće prehrane 5
Osnovni principi pravilne prehrane 3
Potrošač, hrana i prehrana 5
Prehrambena epidemiologija 4
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojaka 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 23004 4
Tradicionalni načini prehrane 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani -
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Hrana, prehrana i zdravlje 2
Instrumentalne metode u određivanju kakvoće hrane -
Marketing hrane -
Metode za procjenu kakvoće prehrane 2
Nova dostignuća u znanosti o prehrani -
Osobitosti prehrane osoba starije dobi -
Prehrambena epidemiologija 2
Prehrambeni standardi i preporuke 2
Prehrambeni status čovjeka -
Prehrana i nutritivna vrijednost hrane 2
Prehrana športaša -
Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika -
Uloga prehrane u procesu liječenja 2