hrvatski | english


dr.sc. Nikola Major

Nikola Major

Lokacija: 4. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 043
Telefaks: + 385 1 4605 497
Email: nmajor@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 08. prosinac 1983.

 Mjesto rođenja: Pula

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
Diplomirao  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Određivanje ugljikohidrata u medu HPLC metodom  2008
Doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Razvoj i primjena metode senzorskoga niza u karakterizaciji prehrambenih proizvoda 2015

  

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
 Znanstveni novak  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu  2009-2015
Znanstveni novak - poslijedoktorand  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2015-

  

Znanstvena djelatnost:

 Radovi indeksirani prema SCI/CC: 6

 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 1

 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 3

 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 5

 

Priznanja, nagrade:

  1. Rektorova nagrada za studentski rad „Elektronski jezik u određivanju podrijetla meda“, 2006./2007. godina.