hrvatski | english


Alergeni u hrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Osnovni mehanizmi alergija na hranu. Pregled potencijalnih alergena prisutnih u hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Pregled i princip analitičkih tehnika za dokazivanje i određivanje alergena u hrani (ELISA, PCR…). Pregled i princip analitičkih tehnika za dokazivanje pojedinih specifičnih alergena prisutnih u hrani, odnosno u najčešćim izvorima kao što su orašasti plodovi, mlijeko, jaja, mahunarke, žitarice, morska riba. Uloga dokazivanja i određivanja alergena u području sigurnosti hrane. Zakonska regulativa vezana uz alergene u hrani.

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 5
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Pohađanje predavanja, seminara i vježbi te izrada seminarskog rada.

Način polaganja ispita:

  Pismeno X Usmeno  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Detecting allergens in food (2005), Koppelman, S., Hefle, S., ur., Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Managing allergens in food (2008), Mills, C., Wichers, H., Hoffmann-Sommergruber, K. ur., Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England