hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Irena Landeka Jurčević

Lokacija: IV kat

Kontakt podaci

Telefon: +385 (01) 4605156
Email: ilandeka@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 14. listopada 1966.

Mjesto rođenja: Vinkovci

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku Ispitivanje korozije aluminija u nekim osvježavajaćim bezalkoholnim pićima metodom potenciodinamičke polarizacije 1990.
magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj toplinske obrade i udjela mliječne masti na kakvoću mlječnog namaza 1993.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena proteinskog inženjerstva u pripravi seril-tRNA-sintetaza promijenjene strukture i funkcije 1999.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Mlađi asistent Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 1991.-1993.
Asistent Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biokemiju 1994.– 1999.
Viši asistent Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biokemiju 1999.– 2002.
Docent

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biokemiju

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju i biokemiju

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

2002. – 2007.

2007. – 2009.

2009. –2012.

Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda 2012.-
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
International Center for Genetics Engineering and Biotehnology (ICGEB) Trieste, Italy 1994.
Institut Ruđer Bošković ”Tehnike rukovanja i zaštita od zračenja pri radu sa zatvorenim i otvorenim izvorima zračenja”, Zagreb, Hrvatska 1997.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 11

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 7

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima:0

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu:28