hrvatski | english


Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić

Telefon: + 385 1 4605 047
Email: ipanjkota@pbf.hr

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Landeka Jurčević dr.sc. izvanredni profesor
Ines Panjkota Krbavčić dr.sc. izvanredni profesor
Martina Bituh dr.sc. viši asistent

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Lea Pollak dr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i biokemija hrane 6 PT studij; 5 N studij

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dodaci prehrani 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani 2