hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvodaZavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

Predstojnik

izv.prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić

Telefon: + 385 1 4605 047
Email: ipanjkota@pbf.hr

Ured

Branka Babić; e-mail: bbabic2@pbf.hr

Telefon: + 385 1 4605 046
Telefaks: + 385 1 4605 497

Lokacija

4. kat

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za znanost o prehrani
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Colić Barić dr.sc. redoviti profesor
Nada Vahčić dr.sc. redoviti profesor
Mirjana Hruškar dr.sc. izvanredni profesor
Irena Landeka Jurčević dr.sc. izvanredni profesor
Ksenija Marković dr.sc. izvanredni profesor
Ines Panjkota Krbavčić dr.sc. izvanredni profesor
Marina Krpan dr.sc. docent
Ivana Rumbak dr.sc. docent
Zvonimir Šatalić dr.sc. docent
Martina Bituh dr.sc. viši asistent
Irena Keser dr.sc. viši asistent
Nikola Major dr.sc. asistent
Ivana Rumora Samarin mag. asistent
Renata Petrović ing. viši tehnički suradnik
Valentina Hohnjec tehnički suradnik

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Dane Bićanić dr.sc. redoviti profesor
Jasminka Ilich-Ernst dr.sc. redoviti profesor
Zdravko Petanjek dr.sc. redoviti profesor
Pavao Rudan dr.sc. redoviti profesor
Selma Cvijetić Avdagić dr.sc. znanstveni savjetnik
Jasna Jurasović, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Martina Piasek, znan. savj. u tr. zv. dr.sc. znanstveni savjetnik
Alica Pizent, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Jelka Pleadin dr.sc. znanstveni savjetnik
Mauro Serafini dr.sc. znanstveni savjetnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni savjetnik
Vesna Benković dr.sc. izvanredni profesor
Ivančica Delaš dr.sc. izvanredni profesor
Domagoj Đikić dr.sc. izvanredni profesor
Sanja Kolaček dr.sc. izvanredni profesor
Željko Krznarić dr.sc. izvanredni profesor
Jasminka Lažnjak dr.sc. izvanredni profesor
Duje Lisičić dr.sc. docent
Dario Rahelić dr.sc. docent
Darija Vranešić Bender dr.sc. docent
Zijad Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Iva Hojsak dr.sc. znanstveni suradnik
M Mihanović dr.sc. znanstveni suradnik
Marjeta Mišigoj - Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Sanja Renko dr.sc. znanstveni suradnik
Tatjana Škarić-Jurić dr.sc. znanstveni suradnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni suradnik
Oleg Jadrešin mr.sc. znanstveni suradnik
Saša Missoni dr.sc. stručni suradnik
Snježana Gaćina vanjski suradnik *
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Anica Horvat Knežević dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Pollak dr.sc. vanjski suradnik *
Jasmina Ranilović dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Sokolić dr.sc. vanjski suradnik *
Vesna Žižić dr.sc. vanjski suradnik *
Neda Kovačevič mr.sc. vanjski suradnik *
Irena Martinis mr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitika hrane 39845 4
Analitika prehrambenih proizvoda 39811 5
Enteralna i parenteralna prehrana 3
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 3
Kemija i biokemija hrane 6 PT studij; 5 N studij
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 2
Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 32169 8
Osnove dijabetološke dijetoterapije 6
Osnove dijetoterapije 6
Osnove fiziologije čovjeka 5
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojaka 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 23004 4
Senzorske analize hrane 39775 3
Sociologija i psihologija prehrane 3
Uvod u profesiju nutricionista 3
Znanost o prehrani I 21502 5
Znanost o prehrani II 21605 6

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dijetoterapija 7
Dodaci prehrani 3
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 5
Hrana, prehrana i zdravlje 5
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 2
Metode za procjenu kakvoće prehrane 5
Osnovni principi pravilne prehrane 3
Potrošač, hrana i prehrana 5
Prehrambena epidemiologija 4
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojaka 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 23004 4
Senzorske analize hrane 53734 3
Sigurnost hrane 6
Sljedivost u prehrambenom lancu 7
Suvremene metode u analitici hrane 53704 5
Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 53287 5
Tradicionalni načini prehrane 4
Upravljanje kvalitetom hrane 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani 2
Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani -
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Hrana, prehrana i zdravlje 2
Instrumentalne metode u određivanju kakvoće hrane -
Marketing hrane -
Metode za procjenu kakvoće prehrane 2
Nova dostignuća u znanosti o prehrani -
Osobitosti prehrane osoba starije dobi -
Planiranje i analiza eksperimenata 2
Prehrambena epidemiologija 2
Prehrambeni standardi i preporuke 2
Prehrambeni status čovjeka -
Prehrana i nutritivna vrijednost hrane 2
Prehrana športaša -
Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika -
Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane 2
Sigurnost hrane 3
Sljedivost u prehrambenom lancu 2
Uloga prehrane u procesu liječenja 2
Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alergeni u hrani 3
Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane 5
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3
Sigurnost hrane 4
Sljedivost u prehrambenom lancu 3
Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3
Sustavi upravljanja kvalitetom 2