hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / TZK / Lidija PodvalejLidija Podvalej, v.pred.

Lidija Podvalej

Lokacija: Kačićeva 23

Kontakt podaci

Email: lpodval@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Životopis

Datum rođenja: 21.09.1961.

Mjesto rođenja: Tuzla

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao Fakultet za fizičku kulturu Sveučilište u Zagrebu Povezanost nekih konativnih karakteristika i situacione preciznosti odbojkaša, nakon parcijalizacije antropometrijskih mjera 1986.
magistrirao Odslušala Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani, Slovenija   1987.-89.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Predavač-vanjski suradnik Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 1987.-89.
Predavač-vanjski suradnik Fakultetstrojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu 1995.-97.
Predavač Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 1997.
Viši predavač Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 2003.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 1

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 15