hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Njemački jezik struke V (izborni modul)Njemački jezik struke V (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

 

 
 
 NAZIV PREDMETA:

 

NJEMAČKI JEZIK STRUKE V

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

2. godina diplomskog studija, IV semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni modul za svih pet diplomskih studija (PI, BI, MBT, N i USH)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, njemački

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

ECTS bodovi: 3

 

   

 

CILJ MODULA:

 

Cilj ovog izbornog modula je dalje graditi stručni vokabular studenata na osnovu pažljivo odabranih tema koje su logičan slijed tema obrađenih na nižim godinama studija. Interes studenata i sama njihova stručnost raste paraleleno s obujmom njihovog obrazovanja i znanja i vještina stečenih na drugim modulima, pa je jedan od ciljeva ovog modula osposobiti ih za izražavanje tih istih znanja i vještina i na engleskom jeziku. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambenog inženjerstva, Bioprocesnog inženjerstva, Molekularne biotehnologije, Nutricionizma i Upravljanja sigurnošću hranom na ovom modulu obrađuju se njima aktualne i relevantne teme.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama.

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

 

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

 

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Nastava se izvodi putem predavanja i seminara.

 

Studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

 

Interpretiraju se tekstovi koji se obrađuju, pridružuje se vokabular naučen na izbornim modulima Njemački jezik struke III, IV i V onome svladanom na obvezatnim modulima Njemački jezik struke I i II te se izgrađuje i obogaćuje stručni vokabular studenata kojim se oni služe prilikom diskusija i debata.

 

Teme se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Njemačkom jeziku struke V na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

 

Teme:

 

  1. Vitamine: Vitamin D – ein wichtiger Schutzfaktor
  2. Cholesterin
  3. Lebensstilmassnahmen bei Diabetes
  4. Gewichtsreduktion
  5. Addison – Krankheit
  6. Wilson – Krankheit
  7. Ursachen und Formen der Depression
  8. Ökologie – Die Biosphäre, Die Struktur des Ökosystems

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom diskusija i debata koje čine okosnicu izborne nastave stranog jezika pri PBF-u i prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

 

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave njemačkog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

 

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 277  izborni modul - dogovor 15,71 kB 24.02.2011. 16:16
Broj preuzimanja: 322  KONZULTACIJE U LJETNOM SEMESTRU 2010/2011 14,96 kB 28.02.2011. 15:37

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano