hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Njemački jezik struke IV (izborni modul)Njemački jezik struke IV (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

 

 
 
 NAZIV PREDMETA:

 

NJEMAČKI JEZIK STRUKE IV

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

1. godina diplomskog studija, II semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni modul za svih pet diplomskih studija (PI, BI, MBT, N i USH)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, njemački

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

ECTS bodovi: 3

 

   

 

CILJ MODULA:

 

Cilj ovog izbornog modula je dalje graditi stručni vokabular studenata na osnovu pažljivo odabranih tema koje su logičan slijed tema obrađenih na nižim godinama studija. Interes studenata i sama njihova stručnost raste paraleleno s obujmom njihovog obrazovanja i znanja i vještina stečenih na drugim modulima, pa je jedan od ciljeva ovog modula osposobiti ih za izražavanje tih istih znanja i vještina i na engleskom jeziku. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambenog inženjerstva, Bioprocesnog inženjerstva, Molekularne biotehnologije, Nutricionizma i Upravljanja sigurnošću hranom na ovom modulu obrađuju se njima aktualne i relevantne teme.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama.

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

 

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

 

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Nastava se izvodi putem predavanja i seminara.

 

Studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

 

Interpretiraju se tekstovi koji se obrađuju, pridružuje se vokabular naučen na izbornim modulima Njemački jezik struke III i IV onome svladanom na obvezatnim modulima Njemački jezik struke I i II te se izgrađuje i obogaćuje stručni vokabular studenata kojim se oni služe prilikom diskusija i debata.

 

Teme se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Njemačkom jeziku struke IV na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

 

Teme:

 

  1. Wasser
  2. Lipide
  3. Aminosäuren, Peptide und Proteine
  4. Kohlenhydrate
  5. Vitamine
  6. Mineralstoffe, Funktionsweise in Lebensmitteln und im Körper

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom diskusija i debata koje čine okosnicu izborne nastave stranog jezika pri PBF-u i prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

 

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave njemačkog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

 

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 371  izborni modul - dogovor 15,71 kB 24.02.2011. 16:15
Broj preuzimanja: 321  KONZULTACIJE U LJETNOM SEMESTRU 2010/2011 14,96 kB 28.02.2011. 15:35

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano