hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Njemački jezik struke III (izborni modul)Njemački jezik struke III (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja: pristup njemačkom jeziku struke, specifičnosti meta-jezika, korištenje jednojezičnih rječnika u radu na stručnom i znanstvenom tekstu, ključne riječi i ključne rečenice; korištenje stručne i znanstvene literature na izvornom njemačkom jeziku; gramatičke strukture specifične za jezik struke; tematske jedinice: kraći tekstovi i stručni i znanstveni članci iz područja studija prehrambene tehnologije. Gramatika njemačkog jezika na stručnom/ znanstvenom tekstu, pristup, usvajanje i evaluacija

Tematske jedinice: periodični sustav elemenata, tvar, fizikalna i kemijska svojstva, smjese i spojevi; mjere i mjerenje, uređaji u kemijskom laboratoriju; matematičke operacije. Sastojci hrane: ugljikohidrati, bjelančevine, masti; voda. Osnovne sirovine za proizvodnju hrane: biljke kao temeljna sirovina u prehrani, povrće, voće, prehrambeni proizvodi i njihov sastav, tradicionalna i autohtone kulture i njihovo korištenje u pripremi namirnica, tehnologija hrane, vino, pivo, kvasac, meso i mesni proizvodi, hormoni, antibiotici, biotehnologija,bioetika i ekologija; higijena itd.)

 
 

NAZIV PREDMETA:

 

NJEMAČKI JEZIK STRUKE III

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

3. godina, VI semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, njemački

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

ECTS bodovi : 3

 

   

 

CILJ MODULA:

 

Razvijati kreativnost, stečena znanja iz njemačkog jezika struke, proširiti i obogatiti stručni vokabular i utvrditi pravilnu upotrebu specifičnih gramatičkih struktura, analizirati, prevoditi, diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstove iz područja znanosti i tehnologija koje nudi PBF, potrebnih za studij i rad, te za buduće zaposlenje. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambene tehnologije, Biotehnologije i Nutricionizma razvijanje sposobosti studenata da nakon ovog modula mogu samostalno formulirati i izraziti na engleskom jeziku svoje mišljenje o različitim temama iz svoje struke, te sastaviti i napisati sažetak stručnih ili znanstvenih članaka.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na njemačkom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na njemačkom jeziku o različitim stručnim temama (npr. o radu u laboratoriju, nekim pokusima, ili o tematskim dokumentarnim filmovima.

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na njemačkom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na njemačkom jeziku.

 

Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Nastava se izvodi putem predavanja i seminara.

 

Studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

 

Interpretiraju se tekstovi koji se obrađuju, pridružuje se vokabular naučen na izbornom modulu Njemački jezik struke III onome svladanom na obvezatnim modulima Njemački jezik struke I i II te se izgrađuje i obogaćuje stručni vokabular studenata kojim se oni služe prilikom diskusija i debata.

 

Teme se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Njemačkom jeziku struke III na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

 

Teme:

 

  1. Physiologisch-chemische Vorgänge
  2. Welche Nahrungsmittel braucht unser Körper?
  3. Nahrung durch Biochemie
  4. Getreide, Brot und Backwaren
  5. Neuartige Additive
  6. Lebensmittelzusatzstoffe

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom diskusija i debata koje čine okosnicu izborne nastave stranog jezika pri PBF-u i prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

 

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave njemačkog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

 

Nastava

 

   
   
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

          x

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 468  izborni moduli - dogovor 15,71 kB 24.02.2011. 16:13
Broj preuzimanja: 372  KONZULTACIJE U LJETNOM SEMESTRU 2010/2011 14,96 kB 28.02.2011. 15:34

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

Red. broj Naziv
1. Ternes W.: Naturwissenschaftliche Grundlagen der Lebensmitteltechnologie, Behrs Verlag,1994
2.  
3.  
4. Brockhaus Enzyklopädie, F.A. Brockhaus Wiesbaden 1969
5. Herder Lexikon Umwelt, Freiburg 1973
6. DudenDeutsches Universalwörterbuch, DudenverlagAugsburg 2001

 

Preporučena literatura

 

Red. broj Naziv
1. Brockhaus der Naturwissenschaften und der Technik, F.A. Brockhaus, Wiesbaden 1973.
2. Die Ernährung des Klein- und Schulkindes, BfgA, Köln 1991
3. I.Cifrić, Bioetika i ekologija, Matica hrvatska, Zaprešić, 2000.