hrvatski | english


Njemački jezik struke II

ECTS bodovi:
1

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
40301-2

Opis predmeta

 
 

NAZIV PREDMETA:

 

NJEMAČKI JEZIK STRUKE II

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

2. godina, III semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Osnovni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, njemački

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Auditorne vježbe/seminar

 

 

15

 

 

Dijana Njerš. prof. predavač

 

 

CILJ MODULA:

 

Razvijati stečena znanja iz njemačkog jezika struke, proširiti i obogatiti stručni vokabular i utvrditi pravilnu upotrebu specifičnih gramatičkih struktura, analizirati, prevoditi, diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstove iz područja znanosti i tehnologija koje nudi PBF, potrebnih za studij i rad, te za buduće zaposlenje. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje sposobosti studenata da nakon ovog modula mogu samostalno sastaviti i napisati svoj CV na njemačkom jeziku, formulirati i izraziti na njemačkom jeziku svoje mišljenje o različitim temama iz svoje struke, sastaviti i napisati sažetak svojeg diplomskog rada ili stručnog ili znanstvenog rada pri izradi kojeg će sudjelovati.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Izraditi i napisati CV na njemačkom jeziku.

 

- Prevoditi složenije stručne i znanstvene tekstove s njemačkog na hrvatski jezik.

 

- Prevoditi složenije stručne i znanstvene tekstove s hrvatskog na njemački jezik.

 

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na njemačkom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na njemačkom jeziku o različitim stručnim temama (npr. o radu u laboratoriju, nekim pokusima, ili o tematskim dokumentarnim filmovima.

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na njemačkom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na njemačkom jeziku.

 

Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Nastava se izvodi putem predavanja i vježbi.

 

Okvirne teme napisane su u skriptama i na internetskim stranicama PBF-a, međutim uvijek pratimo recentne događaje iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, te se njima osvježuje program nastave. Također, studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

 

Gramatičke strukture prate tekstove, vježba i utvrđuje tijekom nastave i prilikom ispita.

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i auditornih vježbi/seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Kvaliteta i uspješnost izvedbe predavanja pokazati će se na vježbama koje se odvijaju tijekom semestra, paralelno s predavanjima. Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom vježbi na nastavi, te prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

 

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave engleskog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

 

Nastava

Vrste nastave Sati
oznaka Naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe/seminar 15
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [17]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 80  Periodensystem 398,15 kB 09.09.2014. 12:44
Broj preuzimanja: 65  Der Atombau 16,83 kB 09.09.2014. 12:45
Broj preuzimanja: 59  Wasser 41,50 kB 09.09.2014. 12:45
Broj preuzimanja: 59  Kohlenhydrate 35,00 kB 09.09.2014. 12:46
Broj preuzimanja: 51  Vitamine 38,50 kB 09.09.2014. 12:46
Broj preuzimanja: 72  Vitamin D 48,14 kB 09.09.2014. 12:46
Broj preuzimanja: 55  Vitamin D 14,88 kB 09.09.2014. 12:47
Broj preuzimanja: 85  Getreide 350,29 kB 09.09.2014. 12:47
Broj preuzimanja: 63  Getreide 33,50 kB 09.09.2014. 12:48
Broj preuzimanja: 143  Gemuse und Obst 541,27 kB 09.09.2014. 12:48
Broj preuzimanja: 61  Gemuse und Obst 62,09 kB 09.09.2014. 12:48
Broj preuzimanja: 57  Anorexia nervosa und Bulimie 13,26 kB 09.09.2014. 12:49
Broj preuzimanja: 86  Essstorungen 22,79 kB 09.09.2014. 12:49
Broj preuzimanja: 48  Diabetes 18,13 kB 09.09.2014. 12:50
Broj preuzimanja: 61  Diabetes_2 16,77 kB 09.09.2014. 12:50
Broj preuzimanja: 60  Ursachen und Formen der Depression 18,21 kB 09.09.2014. 12:51
Broj preuzimanja: 56  Depression 17,50 kB 09.09.2014. 12:51

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 796  ISPITNI ROKOVI 15,78 kB 06.11.2009. 11:29
Broj preuzimanja: 544  KONZULTACIJE 15,57 kB 22.09.2010. 12:40
Broj preuzimanja: 427  Rezultati pismenog ispita NJ II 10.01.2012. 21,39 kB 30.01.2012. 20:49