hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Engleski jezik struke V (izborni modul)Engleski jezik struke V (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

ISHODI UČENJA

 
 
 NAZIV PREDMETA:

ENGLESKI JEZIK STRUKE V

NOSITELJ PREDMETA:

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

II. godina, IV. semestar

STATUS MODULA:

Izborni modul za svih pet diplomskih studija (PI, BI, MBT, N i USH)

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

Da, engleski

OBLIK NASTAVE SATI IZVOĐAČ NASTAVE
Predavanje 10

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 Dijana Njerš, prof., predavač

Seminari 20

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 Dijana Njerš, prof., predavač

ECTS bodovi: 3    

CILJ MODULA:

Razvijati kreativnost, stečena znanja iz engleskog jezika struke, proširiti i obogatiti stručni vokabular, analizirati, prevoditi, diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstove iz područja znanosti i tehnologija koje nudi PBF, potrebnih za studij i rad, te za buduće zaposlenje. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambenog inženjerstva, Bioprocesnog inženjerstva, Molekularne biotehnologije, Nutricionizma i Upravljanja sigurnošću hranom razvijanje sposobosti studenata da nakon ovog modula mogu samostalno formulirati i izraziti na engleskom jeziku svoje mišljenje o različitim temama iz svoje struke, te sastaviti i napisati sažetak stručnih ili znanstvenih članaka.

ISHODI UČENJA PREDMETA:

Sažetak:

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama (npr. o radu u laboratoriju, nekim pokusima, ili o tematskim dokumentarcima, npr. Food, Inc. The Story of Stuff, Supersize me)

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

Nastava se izvodi putem predavanja i seminara.

Studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

Interpretiraju se tekstovi koji se obrađuju, pridružuje se vokabular naučen na izbornim modulima Engleski jezik struke III i IV onome svladanom na obvezatnim modulima Engleski jezik struke I i II te se izgrađuje i obogaćuje stručni vokabular studenata kojim se oni služe prilikom diskusija i debata.

Teme se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Engleskom jeziku struke III na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

Teme: se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Engleskom jeziku struke III na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

U koncipiranju korpusa tekstova, članaka i sažetaka na engleskom jeziku struke nastavnici uvijek uzimaju u obzir i svježe, aktualne teme i probleme iz područja diplomskih studija pri PBF-u, zajedno sa studentima odabiremo teme za diskusije i prezentacije, tj. uvijek uzimajući u obzir needs analysis, prerogativ za nastavu stranih jezika struke.

Tijekom nastave koristimo audio-vizuelne materijale s relevantnim temama i dokumentarne stručne filmove, ne bi li studenti bili što više izloženi autentičnom izvornom engleskom jeziku.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava se sastoji od predavanja i seminara.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom diskusija i debata koje čine okosnicu izborne nastave stranog jezika pri PBF-u i prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave engleskog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 131  DOGOVOR O RASPOREDU 11,71 kB 25.02.2014. 11:17

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano