hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Engleski jezik struke IV (izborni modul)Engleski jezik struke IV (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Uvod u stručni engleski jezik, razlikovanje općeg jezika od stručnog jezika.Engleski jezik kao međunarodni jezik znanosti i tehnologije. Počela i specifičnosti stručnog jezika: specifični stručni vokabular, specifičan pristup stručnom i znanstvenom tekstu na izvornom engleskom jeziku; ključne riječi i ključne rečenice u stručnom/znanstvenom tekstu; tzv. skimming i scanning stručnog i znanstvenog teksta; vještine uporabe jednojezičnih stručnih rječnika, paragrafiranje i klasifikacija stručnog /znanstvenog teksta na engleskom jeziku; razumijevanje stručne i znanstvene literature na izvornom engleskom jeziku neophodne na drugim modulima pri PBF-u; pisanje zabilješki i komunikacija na engleskom jeziku; kraći dijalozi, diskusije i komentari o zadanoj temi iz struke na engleskom jeziku; prevođenje kraćih stručnih i znanstvenih tekstova s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na engleski jezik; kraći tekstovi i stručni/znanstveni članci iz područja biotehnologije, diskusija i rasprava; pretraživanje relevantnih internetskih stranicavezanih uz tematske jedinice određenogstudija; ponavljanje i utvrđivanje poglavlja gramatike engleskog jezika na samom stručnom tekstu s ciljem lakšeg snalaženja u razumijevanju i uporabi engleskom stručnogjezika.

ISHODI UČENJA

 

 
 
 NAZIV PREDMETA:

 

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

I. godina, II semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni modul za svih pet diplomskih studija (PI, BI, MBT, N i USH)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, engleski

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

ECTS bodovi: 3

 

   

 

CILJ MODULA:

 

Cilj ovog izbornog modula je dalje graditi stručni vokabular studenata na osnovu pažljivo odabranih tema koje su logičan slijed tema obrađenih na nižim godinama studija. Interes studenata i sama njihova stručnost raste paraleleno s obujmom njihovog obrazovanja i znanja i vještina stečenih na drugim modulima, pa je jedan od ciljeva ovog modula studente osposobiti za izražavanje tih istih znanja, vještina i kompetencija na engleskom jeziku. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambenog inženjerstva, Bioprocesnog inženjerstva, Molekularne biotehnologije, Nutricionizma i Upravljanja sigurnošću hranom na ovom modulu obrađuju se aktualne relevantne teme iz područja diplomskih studija pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Analizirati pročitani stručni ili znanstveni tekst na engleskom jeziku.

 

- Diskutirati o pročitanom stručnom i/ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama.

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

 

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

 

 

 

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka Naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pribivanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu , vježbama, uredno izvršavanje radnih zadataka i domaćih uradaka, te uspješno položeni kolokviji.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 146  DOGOVOR O RASPOREDU 11,71 kB 25.02.2014. 11:15

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology - Book One, Durieux, 2001.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv – znanstveni i stručni časopisi:
1. Collins COBUILD- KEYWORDS IN SCIENCE&TECHNOLOGY, HarperCollinsPublishers, 1999
2. New Scientist (odabrani članci iz područja studija)
3. Scientific American (odabrani članci iz područja studija)
4. Nature (odabrani članci iz područja studija)
5. Internet – odabrane relevantne stranice