hrvatski | english


Andrea Šupih-Kvaternik, v.pred.

Andrea Šupih-Kvaternik

Lokacija: 1. kat, soba 66

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 161
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: akva@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Životopis

 Datum rođenja: 1. 6. 1954.

 Mjesto rođenja: Zagreb

 

 Školovanje
   Ustanova  tema  godina
 diplomirao - la Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Američke posuđenice u hrvatskom jeziku 1982.
 magistrirao - la Izrada magistarskog rada u tijeku Američko-hrvatski odnosi kroz tjednike Time, Newsweek, Globus i Nacional u periodu 1995 – 2005. 2006.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  Ustanova  godina
profesor Škola za strane jezike, Varšavska 14 1982.
predavač Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1.6. 1988.
viši predavač Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Od 13. 7. 1999. do danas

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
BBC VIDEO FOR ENGLISH LANGUAGE TEACERS Westfield College, London, Ujedinjeno Kraljevstvo 3. 8. – 22. 8. 1987.

 

 Znanstvena djelatnost:

Knjige i udžbenici: 2

Englesko-hrvatski stručni rječnik

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 16

ŽIVOTOPIS: OSNOVNI PODATCI IZ ŽIVOTOPISA

 

Ime i prezime: Andrea Šupih-Kvaternik, rođ. Baron

 

Datum i mjesto rođenja: 1. lipnja 1954. u Zagrebu

 

Email: akva@pbf.hr

 

Obrazovanje:

 

Srednja škola: Klasična gimnazija u Zagrebu, maturirala s odličnim uspjehom.

 

Fakultet: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Engleski jezik i književnost (A predmet), diplomirala 1982. godine i Francuski jezik (B predmet), diplomirala 1977. godine.

 

Zaposlenje:

 

1.) Škola za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb od 1982. do 1988. g. profesorica engleskog i francuskog jezika

 

2. ) Alliance française – 1982. do 1984.; profesorica francuskog jezika

 

3.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu od 1. lipnja 1988. do danas

 

Stručno usavršavanje:

 

-1987. g. stručno usavršavanje u Londonu, pri BBC-u za profesore engleskog jezika u nastavi video tečaja i stekla diplomu.

 

-Pribivala svim međunarodnim konferencijama HUPE od 1992. do 2011. pri kojima sam održala i 4 radionice.

 

-2007. g. u sklopu TEMPUS programa boravila sveučilištima u Ghentu, Belgija i Nantesu, Francuska.

 

STRUČNO- NASTAVNI RAD:

 

-2009. Članica Povjerenstva za izbor Dijane Njerš, prof. u zvanje predavačice

 

2012. Predsjednica Povjerenstva za izbor Valentine Papić za izbor u zvanje predavačice

 

Od 1994. do danas Pročelnica sam Katedre za strane jezike struke pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U nekoliko navrata bila sam i Predstojnica Zavoda za opće programe pri PBF-u, funkcija koju i danas obnašam.

 

NASTAVA:

 

Od 1992. godine do danas nositeljica sam sljedećih kolegija za sve studije i smjerove PBF-a:

 

Engleski jezik struke I , Engleski jezik struke II

 

Od ak. god. 2005/2006. nositeljica sam i sljedećih izbornih modula:Engleski jezik III, Engleski jezik IV, Engleski jezik V

 

Od 1988. godine do 2007. bila sam i nositeljica kolegija: Francuski jezik struke I, Francuski jezik struke II

 

Francuski jezik struke II

 

 

 

FUNKCIJE I ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA

 

 1. Voditeljica Katedre za strane jezike u struci pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Predstojnica Zavoda za opće programe Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
 3. Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Članica Odbora za međunarodnu suradnju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 5. Stalna članica i suosnivačica HUPE (Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika)
 6. Godine 1996. u jednom mandatu bila sam tajnica HUPE
 7. Jedna od suosnivačica TESOL-Croatia
 8. Stalna članica i „affiliate leader“ (u 1 mandatu) TESOL, američke udruge profesora engleskog jezika
 9. Tajnica TESOL-Croatia u 2 mandata
 10. Dopredsjednica TESOL-Croatia u 2 mandata
 11. Članica AUF – Agence universitaire de la fracophonie

 

 

 

 

 

Tijekom svojeg rada objavila sam 20 stručnih radova, 54 stručna prijevoda u obujmu od oko 400 stranica te izdala knjigu pod naslovom „An English Reader for Food Technology and Biotechnology, Book One i Book Two sa strukovnim glosarom i rječnikom (505 stranica)