hrvatski | english


Društvo i ekologija

ECTS bodovi:
2

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

Razvoj ekologije.Pojmovna određenja ekologije i zaštite okoliša.Osnovna podjela.Normativno-pravne determinante.Ekologija i društvene znanosti.Politička ekologija.Stanovništvo i okolina. Agrarna revolucija.Industrijska revolucija. Društvena i politička okolina kao bitan uvjet za proizvodnju hrane.Obrazovanje o ekologiji i proizvodnja zdrave hrane.Razvoj svijesti o kakvoći i zdravstvenoj ispravnosti hrane.Obrazovanje o ekologiji i proizvodnja zdrave hrane.Stopa prirasta stanovništva i proizvodnja hrane.Psihički i socijalni poremećaji kao posljedica zagađene hrane.Ekološka kultura i proizvodnja zdrave hrane.Politička i socijalna rješenja za radikalne promjene u odnosu čovjeka prema proizvodnji hrane.Okolina u neposrednoj budućnosti.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslučana predavanja i seminari
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A.D. Strujić, Uvod u ekologiju čovjeka, PBF. Zagreb 1992
2. S. Mennell, A. Murcott, A.H von Otterloo, Prehrana i kultura-sociologija hrane. Jesenski i Turk. Zagreb, 1998. (prijevod)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. I Cifrić, Suvremeno društvo i ekološka kriza, Zbornik radova, Sociološko društvo Hrvatske, 1988.
2. I. Cifrić, Socijalna ekologija, Globus, Zagreb 1989