hrvatski | english


Poduzetništvo

Suradnik

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

Upoznavanje s poduzetničkim konceptima i vještinama kao što su: poduzetnik i poduzetnički pothvat; pokretanje novog pothvata – razvoj poslovnog plana, zamisli i prilike; procjena izvodljivosti novog pothvata - I.: procjena i vrjednovanje poduzetničkih prilika: screening i selekcija, analiza tržišta: marketing i pozicioniranje early stage posla, strukturiranje novog pothvata; II.: pravne strukture i pitanja, izvori i vrste kapitala, kupnja ili pokretanje novog posla, strategija razvoja novog posla; rast novog posla - I.: upravljačka ekipa, strateško planiranje, pristup poslovnim mrežama; II.: upravljanje rastom (prodaja, kanali distribucije, strateške alijance); III.: financiranje rasta, privlačenje držatelja prava [ stakeholders]; IV.: poduzetničko vođenje i ljudski resursi, poluženje intelektualnog vlasništva i drugih konkurentskih prednosti, razvoj savjetničke ekipe; izlazne strategije

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja  
A Auditorne vježbe 21
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 24
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Seminarska nastava i vježbe koncipirani su kako bi studentu omogućili razumjevanje i sustavnu izradu seminarskog rada (poslovnog plana). Izrađeni seminarski rad kojim se artikulira poslovna zamisao uvjetom je pristupa ispitu.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Baron, R.A.; S.A. Shane (2004), Entrepreneurship: A Process Perspective, 1st Edition, South-Western College Pub.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Kuratko, D.F.; R.M. Hodgetts (2004), Entrepreneurship: Theory, Process & Practice, Thomson-South Western Publishers