hrvatski | english


Menedžment

Suradnik

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
41001

Opis predmeta

Upoznavanje s menedžerskim konceptima i vještinama kao što su: upravljanje u globalnom okruženju, socijalna i etička odgovornost menedžmenta, menedžersko odlučivanje, funkcija planiranja, strateško planiranje, funkcija organiziranja, projektiranje organizacije, funkcija kontrole (Controlling), upravljanje radnim skupinama, rukovodeći ljudi u organizaciji, komunikacija i pregovaranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje u poduzeću, razvoj i inovacije, proizvodni i operativni menedžment, planiranje i kontrola proizvodnje i zaliha, upravljanje informacijama za odlučivanje, poduzetništvo, karijera u menedžmentu.

Nakon uspješno savladanog modula, studenti će moći:

 

  • samostalno provoditi analize poslovanja i predlagati mjere za poboljšanje istih
  • samostalno istraživati i utvrđivati optimalne uvjete poslovanja
  • kritički preispitivati i unapređivati metode upravljanja i rukovođenja
  • kontinuirano pratiti i primjenjivati metode unaprijeđenja vlastite proizvodnje, razvoja šire sredine i zaštite okoliša

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe 12
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 18
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Seminarska nastava i vježbe koncipirani su kako bi studentu omogućili razumjevanje i sustavnu izradu seminarskog rada (poslovnog plana). Izrađeni seminarski rad kojim se artikulira poslovna zamisao uvjetom je pristupa ispitu.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [8] 16.12.2014. 00:14
Repozitorij  Seminari [11] 16.12.2014. 00:14

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Vijest  Početak nastave [0] 16.12.2014. 00:14

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1.  S. Robbins, D. DeCenzo (2004), Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications , 5th Edition, Prentice Hall

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1.  James.H. Donnelly, Jr., James.L. Gibson, John.M. Ivancevich (1997), Fundamentals of Management, 10th Edition, BPI/Irwin, Inc.