hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Kabinet za management / Marketing prehrambenih proizvodaMarketing prehrambenih proizvoda

Suradnik

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Suvremeni marketinški koncepti. Razlikovanje i povezivanje procesne i uslužne prehrambene industrije. Određenje novih prehrambenih proizvoda, njihova obilježja i dodana vrijednost. Marketinška obilježja novih proizvoda. Receptura prehrambenih proizvoda. Kvaliteta prehrambenih proizvoda u očima potrošača. Razvoj novih prehrambenih proizvoda i tehnike modifikacije. Generiranje zamisli o novim prehrambenim proizvodima i osvježavanje postojećih. Životni ciklus prehrambenih proizvoda. Politika razvoja prehrambenih proizvoda, GMO i odnos javnosti prema prehrambenim proizvodima. Organizacija u funkciji razvoja novih prehrambenih proizvoda. Ljudski resursi poduzeća i njihov utjecaj na skrining u funkciji razvoja novih prehrambenih proizvoda: strategijski i taktički aspekt. Procesno inženjerstvo i razvojni proces. Proizvodni pogon i razvoj novih prehrambenih proizvoda. Prodaja i marketing i razvoj novih prehrambenih proizvoda. Pravni aspekti: zaštita kompanije, njena naziva, goodwill-a i imidža. Kontrola kvalitete: zaštita potrošača, proizvoda i kompanije. Komercijalizacija prehrambenog proizvoda na tržištu. Eksterni razvoj prehrambenih proizvoda.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka Naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje seminarske nastave i izrađen seminarski rad uvjetom su pristupa ispitu (marketinški izvještaj i segmentarni plan za poduzeće prehrambene industrije).
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Kotler, P. (2001), Upravljanje marketingom, Zagreb: Mate

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Shaw, R. (1996), Product Development Guide for the Food Industry, Guideline No 8. Chipping Campden: Campden & Chorleywood Food Research Association
2. Linnemann, A. & Meerdink, G. (2003), Food Product Design: Tools for Consumer Driven, Structured Product Development, London: Chadwick House Group Ltd.
3. Fuller, G.W. (2004), New Food Product Development: From Concept to Marketplace, 2nd Edition, CRC