hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Kabinet za managementKabinet za management

Kabinet za management osnovan je 1990. godine u Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u sastavu Zavoda za opće programe djeluje od 1995. godine. Od 1957. do 1983. godine ekonomska grupa predmeta i istraživanja iz tog područja provodili su se u sklopu Kabineta za ekonomiku industrijskih poduzeća, a potom od 1983. do 1989. godine u sklopu Kabineta za ekonomiku prehrambene industrije.

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jasna Prester dr.sc. izvanredni profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Marketing prehrambenih proizvoda 3
Poduzetništvo 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Menedžment 41001 5
Poduzetništvo 3