hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija)Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Toksikologija kao znanost. Terminologija, definicije pojmova i discipline u toksikologiji, klasifikacija toksičnih tvari. Osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti. ADME - ponašanje toksikanata na molekulsko-staničnoj razini, prolaz kroz stanične membrane, apsorpcija, raspodjela i kumulacija u organizmu. Odnos doza-učinak ksenobiotika, značaj procjene hazard-rizik. Biotransformacije ksenobiotika u Fazi I i Fazi II, biodinamika i izlučivanje. Metode određivanja toksikanata i toksičnosti - klasični i alternativni testovi toksičnosti. Kontaminanti u hrani kao posljedica zagađenja okoliša s naglaskom na toksičnost pesticida i metala. Specifični toksikanti u namirnicama kao posljedica procesiranja hrane - uvjeti pri kojima nastaju, biotransformacije u organizmu i toksičnost: policiklički aromatski ugljikovodici, heterociklički aromatski amini, produkti Maillardove reakcije, N-nitrozo spojevi. Određivanje citotoksičnosti ksenobiotika na primjeru pesticida primjenom alternativnih metoda.

Završetkom kolegija student će moći:

  • ­definirati i objasniti osnovne pojmove i načela u toksikologiji
  • ­opisati i klasificirati izvore zagađenja u okolišu i kontaminante najčešće prisutne u hrani
  • ­objasniti osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i djelovanja toksikanata na molekulsko-staničnoj razini u organizmu
  • definirati, klasificirati i objasniti opasnosti od  toksikanata u namirnicama koji nastaju kao posljedica postupaka procesiranja hrane
  • ­opisati klasične i alternativne testove toksičnosti, te biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani
  • ­primijeniti alternativne testove toksičnosti i kvantificirati toksični učinak ksenobiotika
  • interpretirati procjenu hazard-rizik

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovno prisustvovanje predavanjima i uspješno završene laboratorijske vježbe.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 105  Početak nastave u akademskoj godini 2014./2015. 16,64 kB 06.01.2015. 00:02

Literatura

Hodgson, E. (2010) A Textbook of Modern Toxicology, 4. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Hayes, W. (2009) Principles and Methods of Toxicology, 4. izd, Taylor & Francis Books, New York.

Timbrell, J.A. (2009) Principles of Biochemical Toxicology, 4.izd., Taylor&Francis, London.

Stadler, R.H., Lineback, D.R. (2008) Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

Klaassen, C. (2007) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 7.izd. McGraw-Hill Professional, New York.

Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells – a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey.

Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York – Basel.

Timbrell, J.A. (1995) Introduction to Toxicology, 2. izd., Taylor&Francis, London.