hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Toksikologija hrane (studij Nutricionizam)Toksikologija hrane (studij Nutricionizam)

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Temeljna znanja o kvantitativnim aspektima toksičnih učinaka raznih kontaminanata koji se pojavljuju u hrani: kontaminanti iz okoliša, aditivi hrani, prirodni toksini ili toksikanti kao posljedica načina procesiranja hrane. Upoznavanje s kategorijama ispitivanja toksičnosti primjenom testova na životinjama i svladavanje tehnika alternativnih testova za određivanje citotoksičnosti i genotoksičnosti ksenobiotika. Faza I i Faza II u biotransformacijama ksenobiotika – specifičnosti pojedinih reakcija, procesi detoksikacija i bioaktivacija ksenobiotika. Mehanizmi toksičnosti: biljnih toksina, hormona kao anabolika i tvari biljnog porijekla s hormonskim djelovanjem, metala, agrokemikalija, industrijskih kontaminanata (PCB, PBB, PAH i dr.). Toksini prisutni u gljivama i mehanizmi njihovih djelovanja. Toksini u „plodovima mora“, mehanizmi djelovanja i toksični učinci. Mehanizmi djelovanja genotoksičnih tvari i interakcije mutagena sa staničnim makromolekulama. Korelacija procesa mutageneze i kancerogeneze, testiranje mutagena prisutnih u hrani. Određivanje citotoksičnosti primjenom alternativnih metoda; određivanje genotoksičnosti pomoću bakterijskih sojeva. Pokazatelji toksičnosti u ciljnim organima. Toksikanti s djelovanjem na reprodukcijski sustav, mehanizmi djelovanja, ovisnost o fazi razvoja. Specifični primjeri biokemijskih mehanizama toksičnosti.

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

 

  • ­definirati, povezati i objasniti toksikokinetičke i toksikodinamičke parametre ksenobiotika, posebno onih prisutnih u hrani
  • ­prepoznati i klasificirati toksikanate i toksine koji mogu biti prisutni u hrani, odrediti njihovo porijeklo i značenje za zdravlje čovjeka
  • ­predvidjeti i opisati vjerojatne biotransformacijske procese kojima podliježu ksenobiotici, kao i mogućnosti njihovih štetnih posljedica u organizmu
  • ­objasniti procese detoksikacija i bioaktivacija ksenobiotika
  • ­identificirati toksične učinke na ključne sustave u organizmu, te ispitati biokemijske mehanizme toksičnosti, citotoksičnosti i genotoksičnosti najčešćih kontaminanata u hrani
  • objasniti klasične testove toksičnosti i odabrati najprihvatljiviji ovisno o istraživanju
  • predložiti i primijeniti relevantnu alternativnu metodu u svrhu određivanja toksičnih učinaka odabranih ksenobiotika
  • opisati procjenu rizika i zakonsku regulativu toksičnih kemikalija te sudjelovati u izradi strateških programa na nacionalnoj razini koji se odnose na procjenu kakvoće prehrane, te prehrambenog i zdravstvenog statusa ljudi.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno prisustvovanje predavanjima i seminarima, te uspješno završene laboratorijske vježbe.
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 26.09.2014. 14:04
Repozitorij  SEMINARI [0] 26.09.2014. 14:04
Repozitorij  VJEŽBE [0] 26.09.2014. 14:05

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 122  Početak nastave u akademskoj godini 2014./2015. 16,32 kB 26.09.2014. 15:44

Literatura

Znanstvene publikacije:

Hodgson, E. (2010) A Textbook of Modern Toxicology, 4. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Timbrell, J.A. (2009) Principles of Biochemical Toxicology, 4.izd., Taylor&Francis, London.

Hayes, W. (2009) Principles and Methods of Toxicology, 4. izd, Taylor & Francis Books, New York.

Klaassen, C. (2007) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 7.izd. McGraw-Hill Professional, New York.

Boelsterli, U.A. (2007) Mechanistic Toxicology: The Molecular Basis of How Chemicals Disrupt Biological Targets, 2. izd., Informa Healthcare.

Crozier, A., Clifford, M.N., Ashihara, A. (2006) Plant Secondary Metabolites. Occurence, Structure and Role in the Human Diet. Blackwell Publishing, Oxford, UK.

Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells – a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey.

Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology. CRC Press, Boca Raton.

Marrs, T.C., Ballantyne, B. (2004) Pesticide Toxicology and International Regulation. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England.

Scott, F. (2004) Chemical Consequences: Environmental Mutagens, Scientist Activism and the Rise of Genetic Toxicology, Rutgers University Press, Book News Inc., Portland, OR, USA.

Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York – Basel.

Choi, W. N. (2001) Genetic Toxicology and Cancer Risk Assessment, New York, Marcel Dekker.

Priručnici:

Utrecht University, Wageningen University (2000) Postgraduate education in Toxicology, General Toxicology. Wageningen [Multi-media CD-ROM].

Timbrell, J.A. (1997) Study Toxicology through Questions, Taylor&Francis, London.

Šimić, B., Kniewald, J.: Vježbe iz toksikologije, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb (1997)