hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo)Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Sadržaj modula obuhvaća upoznavanje o važnosti i značenju znanstvenog rada, kategorijama i metodama istraživanja. Svladavanje znanja pri korištenju znanstvenih publikacija: primarnih, sekundarnih i tercijarnih, s naglaskom na mogućnosti korištenja elektroničkog pristupa u pretraživanju literature. Prikaz literature – bibliografske reference za tiskane publikacije i elektroničke izvore informacija. Strategija pretraživanja referentnih, bibliografskih, citatnih, izvornih i patentnih baza podataka. Intelektualno vlasništvo i upoznavanje s osnovama modernog patentnog sustava. Od izbora teme do obrane magistarskog rada: planiranje i izvođenje eksperimenata, pristup obradi rezultata i pisanje magistarskog rada. Priprema rukopisa znanstvenog rada. Vrednovanje u znanosti: znanstvenog rada, objavljenih radova, znanstvenika i suradnika. Znanstvena područja i pripadajuća znanstvena polja i grane. Kriteriji za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja.

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

  • ­prepoznati i objasniti ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
  • ­opisati i predložiti pouzdane i najoptimalnije vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
  • ­samostalno pretražiti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
  • ­planirati i provesti istraživačke postupke vezane uz izradu diplomskog rada
  • detaljno opisati kako pristupiti izradi znanstvenog rada i pripremi pisanja znanstvenog članka
  • primijeniti i promicati etička načela i vrijednosti u zanosti te u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti
  • objasniti osnove sustava intelektualnog vlasništva i koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa:

Redovno prisustvovanje predavanjima i seminarima, te uspješno završene vježbe u informatičkom praktikumu.
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 116  Početak nastave u akademskoj godini 2014./2015. 17,48 kB 26.09.2014. 15:41

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije:

Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik). Multigraf, Zagreb

Grupa autora (1996) Protecting Biotechnological Inventions - Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Series, London.

Grubb, P. W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Flarendon Press, Oxford.

Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Marušić, M. (2008) Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izd. Medicinska naklada, Zagreb.

Takagi Y, Allman L, Sinjela MA (2008) Teaching of Intellectual Property - Principles and Methods, WIPO/Cambridge University Press.

Priručnici:

Stojanovski, J. (2007) Online baze podataka - Priručnik za pretraživanje, 2. izd. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARnet, Zagreb. (dostupno i na: http://onlinebaze.irb.hr/prirucnik)

Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. <http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

http://www.online-baze.hr/

http://www.thomsonreuters.com/

http://www.cas.org/

http://nsk.hr/

http://hr.espacenet.com/

http://www.epo.org/

http://www.wipo.int/

http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju