hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam)Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam)

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Sadržaj modula obuhvaća upoznavanje o važnosti i značenju znanstvenog rada, kategorijama i metodama istraživanja. Svladavanje znanja pri korištenju znanstvenih publikacija: primarnih, sekundarnih i tercijarnih, s naglaskom na mogućnosti korištenja elektroničkog pristupa u pretraživanju literature. Prikaz literature – bibliografske reference za tiskane publikacije i elektroničke izvore informacija. Strategija pretraživanja referentnih, bibliografskih, citatnih, izvornih i patentnih baza podataka. Intelektualno vlasništvo i upoznavanje s osnovama modernog patentnog sustava. Od izbora teme do obrane magistarskog rada: planiranje i izvođenje eksperimenata, pristup obradi rezultata i pisanje magistarskog rada. Priprema rukopisa znanstvenog rada. Vrednovanje u znanosti: znanstvenog rada, objavljenih radova, znanstvenika i suradnika. Znanstvena područja i pripadajuća znanstvena polja i grane. Kriteriji za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja.

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

 

 

  • ­prepoznati ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
  • ­opisati vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
  • ­samostalno pretražiti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
  • ­planirati i provesti istraživačke postupke vezane uz izradu diplomskog rada
  • opisati kako pristupiti pripremi pisanja znanstvenog članka
  • primijeniti i promicati etička načela i vrijednosti u zanosti te u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti
  • objasniti osnove sustava intelektualnog vlasništva i koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 9
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovno prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama, te uspješno položen kolokvij iz vježbi i seminara.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 45  Obavijest o početku nastave 25,21 kB 27.02.2015. 11:29

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije:

Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik). Multigraf, Zagreb

Grupa autora (1996) Protecting Biotechnological Inventions - Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Series, London.

Grubb, P. W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Flarendon Press, Oxford.

Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Marušić, M. (2008) Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izd. Medicinska naklada, Zagreb.

Takagi Y, Allman L, Sinjela MA (2008) Teaching of Intellectual Property - Principles and Methods, WIPO/Cambridge University Press.

Priručnici:

Stojanovski, J. (2007) Online baze podataka - Priručnik za pretraživanje, 2. izd. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARnet, Zagreb. (dostupno i na: http://onlinebaze.irb.hr/prirucnik)

Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. <http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

http://www.online-baze.hr/

http://www.thomsonreuters.com/

http://www.cas.org/

http://nsk.hr/

http://hr.espacenet.com/

http://www.epo.org/

http://www.wipo.int/

http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju