hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija)Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Sadržaj modula obuhvaća upoznavanje o važnosti i značenju znanstvenog rada, kategorijama istraživanja i metodama istraživanja. Svladavanje znanja pri korištenju znanstvenih publikacija: primarnih, sekundarnih i tercijarnih, s naglaskom na mogućnosti korištenja elektroničkog pristupa u pretraživanja literature. Prikaz literature – bibliografske reference za tiskane publikacije i elektroničke izvore informacija. Strategija pretraživanja referentnih, bibliografskih, citatnih, izvornih i patentnih baza podataka. Intelektualno vlasništvo i upoznavanje s osnovama modernog patentnog sustava: patentni zakon, postupci i komercijalna uporaba patenata. Od izbora teme do obrane magistarskog rada: planiranje i izvođenje eksperimenata, pristup obradi rezultata i pisanje magistarskog rada. Priprema rukopisa znanstvenog rada i izrada prijedloga znanstvenog projekta. Vrednovanje u znanosti: znanstvenog rada, objavljenih radova, znanstvenika i suradnika. Znanstvena područja i pripadajuća znanstvena polja i grane. Kriteriji za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja.

Uspješnim savladavanjem modula student će moći:

  • ­prepoznati, opisati i objasniti ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
  • ­opisati i predložiti pouzdane i najoptimalnije vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
  • ­usporediti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
  • ­planirati i objasniti načine provedbe istraživačkih postupaka vezanih uz izradu diplomskog rada
  • ­opisati kako pristupiti pripremi pisanja znanstvenog članka i izradi znanstvenog rada
  • detaljno objasniti sustav intelektualnog vlasništva kao temelj inovativnosti i konkurentnosti
  • koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovno prisustvovanje predavanjima i seminarima, te uspješno obavljene vježbe u informatičkom praktikumu.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 67  Obavijest o početku nastave 20,15 kB 27.02.2015. 11:27

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije:

Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik). Multigraf, Zagreb

Grupa autora (1996) Protecting Biotechnological Inventions - Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Series, London.

Grubb, P. W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Flarendon Press, Oxford.

Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Marušić, M. (2008) Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izd. Medicinska naklada, Zagreb.

Takagi Y, Allman L, Sinjela MA (2008) Teaching of Intellectual Property - Principles and Methods, WIPO/Cambridge University Press.

Priručnici:

Stojanovski, J. (2007) Online baze podataka - Priručnik za pretraživanje, 2. izd. Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARnet, Zagreb. (dostupno i na: http://onlinebaze.irb.hr/prirucnik)

Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. <http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

http://www.online-baze.hr/

http://www.thomsonreuters.com/

http://www.cas.org/

http://nsk.hr/

http://hr.espacenet.com/

http://www.epo.org/

http://www.wipo.int/

 http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju