hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologijuLaboratorij za toksikologiju

Pročelnik

doc.dr.sc. Ivana Kmetič

Telefon: + 385 1 4605 097
Email: ikmetic@pbf.hr

LAB ZA TOX

Laboratorij za toksikologiju osnovan je 1988. godine kao zasebna jedinica unutar Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do tada, od 1974. godine, nastavne i znanstvene djelatnosti su se provodile u sastavu Laboratorija za biokemiju, Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Laboratorij za toksikologiju osnovala je prof. dr. sc. Jasna Kniewald i do odlaska u mirovinu bila pročelnica Laboratorija. Kontinuitet u razvoju i djelatnosti Laboratorija nastavio je prof. dr. sc. Branimir Šimić, a sadašnja pročelnica i dugogodišnja djelatnica u Laboratoriju za toksikologiju je doc. dr. sc. Ivana Kmetič.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ivana Kmetič dr.sc. docent
Teuta Murati dipl.ing. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Osnove toksikologije 03002 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija) 4
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam) 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 3
Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija) 3
Toksikologija hrane (studij Nutricionizam) 6
Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 5
Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam) 23003 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Antinutrijenti u hrani biljnog porijekla (doktorski studij: Nutricionizam) 2
Ekotoksikologija (doktorski studij: Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo) 2
Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija) 2
Toksikologija hrane i toksikološki aspekti u pripremi hrane (doktorski studij: Nutricionizam). 3
Toksikološki aspekti u prehrambenoj industriji (doktorski studij: Prehrambena tehnologija) 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane) 3