hrvatski | english


Osnove bioorganometalne kemije

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Bioorganometalna kemija proučava biološki aktivne komplekse u kojima su vezom ugljik-metal povezani klasični organometalni ligandi i biomolekule. Biokonjugati organometalnih spojeva i biomolekula (DNA, ugljikohidrata, steroida, aminokiselina, peptida) primjenjuju se u terapiji karcinoma i zaraznih bolesti, imunotestovima, molekulskom prepoznavanju, enzimskoj katalizi i toksikologiji.

CILJ MODULA

Upoznati studente s mogućnostima primjene bioorganometalnih spojeva u farmakologiji i biotehnologiji. Opisati bioorganometalne komplekse od posebnog biološkog i medicinskog značaja.

ISHODI UČENJA PREDMETA

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

  • opisati strukturnu i funkcionalnu ulogu metalnih iona u biološkim sustavima,
  • analizirati prednosti korištenja bioorganometalnih spojeva [konjugata organometalnih spojeva i biomolekula (DNA, ugljikohidrata, steroida, aminokiselina, peptida)] u terapiji karcinoma i zaraznih bolesti, biotestovima, molekulskom prepoznavanju, enzimskoj katalizi i toksikologiji,
  • predložiti i argumentirati potencijalnu farmakološku i biotehnološku primjenu bioorganometalnih konjugata,
  • dizajnirati i sintetizirati elektro- i bioaktivne bioorganometalne konjugate.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 23
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Pohađanje predavanja i uspješno završene laboratorijske vježbe.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 262  Dogovor o nastavi 11,70 kB 01.10.2013. 11:56
Broj preuzimanja: 228  Upis kolegija 21,98 kB 22.10.2013. 11:22
Broj preuzimanja: 21  Ishodi ucenja 21,59 kB 11.02.2015. 09:14

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 561  Osnove bioorganometalne kemije 10,59 MB 20.01.2014. 09:51

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. G. Jaouen (Editor), Bioorganometallics: Biomolecules, Labeling, Medicine, John Wiley & Sons, Weinheim, 2006.
2. G. Simonneaux (Editor), Bioorganometallic Chemistry (Topics in Organometallic Chemistry), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
3. D. R. Van Staveren, N. Metzler-Nolte, Bioorganometallic Chemistry of Ferrocene, Chem. Rev. 104 (2004) 5931-5985.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. V. Rapić, M. Čakić Semenčić, I. Organometalna i bioorganometalna kemija, Kem. Ind. 2011, 61.
2. E. A. Hillard, G. Jaouen, Bioorganometallics: Future Trends in Drug Discovery, Analytical Chemistry and Catalyst, Organometallics 2011, 30, 20.
3. L. Barišić et al, Ferrocene conjugates with mannose: synthesis and influence of ferrocene aglycon on mannose-mediated adhesion of E. coli, Applied Organometallic Chemistry 2012, 26, 74.
4. L. Barišić et al, Ferrocenyl-Labeled Sugar Amino Acids: Conformation and Properties, Organometallics 2012, 31, 3683.