hrvatski | english


Organska kemija

ECTS bodovi:
6 (N:5)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Studentima se daju temeljna znanja i principi Organske kemije za razumijevanje struke. Uvodno će biti obrađene karakteristike organskih spojeva (elektronska struktura, veza i stereokemija). Potom će biti rastumačene osnove reakcijskih mehanizama (ionskih i radikalskih) i obrađena nomenklatura organskih spojeva. Obradit će se rezonancija kao važan koncept za razumijevanje reaktivnosti i stabilnosti konjugiranih sustava. Slijede poglavlja posvećena pojedinačnim tipovima organskih spojeva i njihovoj reaktivnosti (alkeni/ alkini - Ad E, aromati - S E, alkil-halogenidi - S N, aldehidi i ketoni - Ad N, karboksilne kiseline - S NAc). Posebna je pozornost posvećena reakcijama u biološkim sustavima. Organska kemija završava pregledom biomolekula i heterociklâ. Nastava se izvodi putem predavanja, laboratorijskih vježba i seminara.

CILJ MODULA

Stjecanje osnovnog znanja iz organske kemije i svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji i pročišćavanju organskih spojeva. Modul će studentima pružiti temeljna znanja neophodna za praćenje i učenje biokemije i srodnih predmeta.

ISHODI UČENJA PREDMETA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

  • prepoznati i imenovati odabrane organske spojeve (od jednostavnih ugljikovodika do spojeva koji sadrže funkcijske skupine),
  • protumačiti utjecaj strukture na fizikalno-kemijska svojstva i reaktivnost odabranih organskih molekula,
  • opisati i objasniti osnovne stereokemijske pojmove na jednostavnim primjerima organskih spojeva,
  • predvidjeti i interpretirati mehanizme adicijskih, supstitucijskih i eliminacijskih reakcija na odabranim primjerima organskih spojeva,
  • klasificirati odabrane biomolekule (ugljikohidrate, nukleinske kiseline i lipide) i opisati njihova kemijska svojstva i reaktivnost,
  • provesti prema danim uputama jednostavne postupke pročišćavanja i izolacije (BT/ PT/N) te sinteze (BT/PT) organskih spojeva primjenom uobičajenih laboratorijskih tehnika.

Nastava

Vrste nastave sati (PT, BT) sati(N)
oznaka naziv    
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 30 20
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 15 18
T Terenske vježbe    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavni materijali [4]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja studij Nutricionizam [0] 18.02.2014. 13:46
Repozitorij  Predavanja studij Biotehnologije [0] 09.02.2015. 13:42
Repozitorij  Predavanja PT [0] 09.02.2015. 13:42
Broj preuzimanja: 240  Izvođenje nastave u ak. god. 2015. za sve studije. 191,42 kB 18.02.2015. 10:35

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 290  Obavijest o nastavi iz organske kemije ak.god.2014/15. 127,37 kB 09.02.2015. 13:40

Literatura

1. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec i V. Rapic). Školska knjiga, Zagreb,

1994.

2. V. Rapic, Nomenklatura organskih spojeva, III. izmjenjeno i obnovljeno izdanje,

Školska knjiga, Zagreb, 2004.

3. V. Rapic, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, II. obnovljeno i dopunjeno

izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

4. Vodic kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preporuke HKD i HKDI

2001. (urednik prijevoda: V. Rapic; prijevod: I. Bregovec, Š. Horvat, K. Majerski, V.

Rapic), Školska knjiga, Zagreb, 2002.

5. CAS DATABASES [http://www.cas.org/casdb.html].

6. Visual Aids for Organic Chemistry

[http://www.colby.edu/chemistry/OChem/demoindex.html].