hrvatski | english


dr.sc. Monika Kovačević

Monika Kovačević

Lokacija: 6. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 275
Telefon: + 385 1 4605 073
Email: mkovacevic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 17. veljače 1982 .

 Mjesto rođenja: Travnik, Bosna i Hercegovina

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fenolni spojevi i antioksidativna aktivnost u plodovima te u nektarima i sirupima trnine (Prunus spinosa l) 2006.
doktorirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ferocenski biokonjugati s aminokiselinama i ugljikohidratima 2014.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

2007.
viši asistent

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

2014.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina

Johannes Gutenberg Universität

Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie

Mainz, Njemačka 2010.

Znanstvena djelatnost:

 Radovi indeksirani prema SCI/CC: 7

 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama:1

 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 6

Priznanja i nagrade:

 Stipendija KAAD (2010.)

 Stipendija za doktorande- Nacionalna zaklada za znanost (2010.)

 Potpora Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta mladim istraživačima (2012.)