hrvatski | english


Mimetici proteina

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Uvodno će biti rastumačen pojam i uloga mimetika prirodnih proteina kao modelnih tvari za izučavanje proteina. Potom će biti dan pregled u literaturi opisanih peptidnih mimetika, s posebnim naglaskom na njihovo biološko djelovanje. U nastavku će biti obrađeni pseudopeptidi koji se, za razliku od proteina (podložnih proteolizi, teško prolaze staničnu membranu, itd.), mogu osmisliti kao pogodnije molekule za terapeutske i druge svrhe. Pri tome će biti dan pregled poznatih pseudopeptida, kao i opis njihova biološkog djelovanja. Na kraju će se rastumačiti spektroskopske metode (IR, 1H-NMR, CD) za identifikaciju inter- i intramolekulskih vodikovih veza kao i kiralnosti peptidnih mimetika i pseudopeptida.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 4
vježbe 20

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. S. Kee i sur.: Design of beta-turn based therapeutic agents, Current Pharmaceutical Design. 9 (2003)1209.
2. J. A. Patch i sur.: Mimicry of bioactive peptides via non-natural, sequence-specific peptidomimetic oligomers, Current Opinion in Chemical Biology 6 (2002) 872.
3. M. A. Johnson i sur.: Molecular mimicry of carbohydrates by peptides, Australian Journal of Chemistry 55 (2002) 13.
4. C. Adessi i sur.: Converting a peptide into a drug: Strategies to improve stability and bioavailability, Current Medicinal Chemistry 9 (2002) 963.
5. V. Apostolopoulos i sur.: Applications of peptide mimetics in cancer, Current Medicinal Chemistry 9 (2002) 411.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. M. North: Incorporation of Conformationally Constrained b-Amino Acids into Peptides, Journal of Peptide Science 6 (2000) 301.