hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za organsku kemiju / Konjugati prirodnih i organometalnih spojevaKonjugati prirodnih i organometalnih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Uvodno će biti definirana bioorganometalna kemija. Slijedi pregled prirodnih bioorganometalnih spojeva, s posebnim osvrtom na njihovu biološku aktivnost. Rastumačit će se uloga organometalnih spojeva u obilježavanju biomolekula, kao i u molekulskom prepoznavanju. Obradit će se peptidne nanocijevi kao jedan od temelja razvoja nanotehnologije. Posebno će se rastumačiti uloga metalocena u imunotestovima, te uloga biokonjugata u detekciji hibridizacije DNA. Opisat će se primjena bioorganometalnih spojeva u farmakologiji i biomedicini. Na kraju će provesti spektroskopska analiza (IR, 1H-NMR) bioorganometalnih spojeva pripravljenih u sklopu laboratorijskih vježbi.

Cilj modula

 

Upoznti studente s konjugatima organometalnih spojeva i bimolekula, kao i njihovom primjenom na području farmaceutike, bioanalitike i imunološke analize

 

Ishodi učenja:

 

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

  • opisati primjenu prirodnih konjugata organometalnih spojeva kao potencjalno biološko aktivnih spojeva u farmaciji i biomedicini
  • primijeniti naučene teorije i metode kako samostalno osmisliti sintezu biokonjugata organometalnih spojeva s prirodnim spojevima te provesti njihovu spektroskopsku analizu
  • svoje znanje i razumijevanje primijeniti u novim situacijama u multidisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje studija

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari  
vježbe 23

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. W. Beck i sur.: Bioorganometallic Chemistry-Transition Metal Complexes with a-Amino Acids and Peptides, Angew. Chem. Int. Ed. 37 (1998) 1634.
2. N. Metzler-Nolte: Labeling of Biomolecules for Medicinal Applications-Bioorganometallic Chemistry at Its Best; Angew. Chem. Int. Ed. 40 (2001) 1040.
3. G. Jaouen i sur.: Bioorganometallic chemistry: Structural diversity of organometallic complexes with bioligands and molecular recognition studies of several supramolecular hosts with biomolecules, alkali-metal ions, and organometallic pharmaceuticals, Organometallics 22 (2003) 2166.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. G. Jaouen i sur.: The first organometallic selective estrogen receptor modulators (SERMs) and their relevance to breast cancer, Current Medicinal Chemistry 11 (2004) 2505.
2. D. van Staveren, N. Metzler-Nolte, Bioorganoemtallic chemistry of ferrocene, Chem. Rev. 104 (2004) 5931-5985.
3. J. Lapić, D. Siebler, K. Heinze, V. Rapić, Conformational analysis of heteroannularly substituted ferrocene oligoamides, Eur. J. Inorg. Chem. (2007) 2014-2024.
4. J. Lapić, S. Djaković, M. Cetina, K. Heinze, V. Rapić, C2-Symmetric Ferrocene Bis(ureido)peptides: Synthesis Conformation and Solid-State Structure, Eur. J. Inorg. Chem. (2010) 106-114.