hrvatski | english


Kemija prirodnih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

U uvodnom dijelu opisana je podjela i biogenetsko podrijetlo prirodnih spojeva kao produkata primarnog i sekundarnog metabolizma. U početnim poglavljima obrađuju se ugljikohidrati i lipidi u smislu proširenja enciklopedijskih znanja stečenih o tim temeljnim biomolekulama u preddiplomskom studiju. Posebna pozornost posvećena je sekundarnim metabolitima u sklopu sljedećih poglavlja: terpenoidi, alkaloidi, šikimati-lignani, polifenoli, prostaglandini, feromoni i flavonoidi. Prikazane su njihove biosinteze, biološko odnosno ekološko djelovanje i postupci razdjeljivanja/ identifikacije iz prirodnog materijala.

Cilj modula:

Proširiti i produbiti znanja o prirodnim spojevima stečenim na preddiplomskom studiju, te tako osigurati temelj za primjenu naučenog znanja u istraživačkom kontekstu.

Ishodi učenja

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

  • razlikovati, klasificirati te identificirati prirodne spojeve
  • pokazati poznavanje i razumijevanje o temeljnim biomolekulama (ugljikohidrati, lipidi i sl.) te sekundarnim metabolitima (terpenoidi, alkaloidi, šikimati-lignani, polifenoli, prostaglandini, feromoni i flavonoidi)
  • primijeniti naučene teorije i metode kako bi riješili problem izolacije ili identifikacije prirodnih spojeva iz prirodnog materijala
  • svoje znanje i razumijevanje primijeniti u novim situacijama u multidisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje studija

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 23
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja i seminara te uspješno završene laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno XNastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 158  Obavijest o početku predavanja 43,15 kB 02.10.2014. 14:13

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994.
2. V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje, Zagreb, 2004
3. V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. J. McMurray, Fundamentals of Organic Chemistry, Brooks/ Cole-Thompson Learning, Fifth Edition, Pacific Grove, USA, 2003
2. J. Mann, R. S. Davidson, J. B. Hobbs, D. V. Banthorpe, J. B. Harborne, Natural Products,
Addison Wesley Longman Limited, Edinburgh Gate, 1996
3. Natural Products (Eds. W.
Steglich, B. Fugmann, S. Lang-Fugmann), Thieme, Stuttgart, 2000